“ซีพี ออลล์” คว้า 3 ประเภท รางวัลสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย 2021

เซเว่น

ไม่นานผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2564 (Finance Asia Asia’s Best Companies 2021) จาก 3 ประเภท ใน 6 ประเภทจากการประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company), บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ “ธานินทร์ บูรณมานิต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ กล่าวถึงความภูมิใจในครั้งนี้ว่าตลอด 33 ปีของซีพี ออลล์ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบริหารตามปรัชญา “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข” จึงทำให้ในปีนี้เราได้รับเกียรติจากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย (Finance Asia) สื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2539 ในฐานะผู้เผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลเชิงลึกด้านการเงิน และตลาดทุนขององค์กรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ธานินทร์ บูรณมานิต
ธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“ด้วยการได้รับการประกาศยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ประเภท ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม (Best Managed Listed Company), บริษัทที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Most Committed to Social Causes) และบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations)”

“จึงทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าตลอด 33 ปีที่ซีพี ออลล์ดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการดูแลชุมชน และสังคมผ่านมา เราคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ กลุ่มตามปณิธานร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติต้องมาก่อน ตามด้วยประชาชน และองค์กร”


“ดังนั้น การได้รับยกย่องในฐานะสุดยอดองค์กรถึง 3 ประเภทครั้งนี้ จึงถือเป็นความสำเร็จของชาวซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญที่จะเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมิติของความยั่งยืน ได้แก่ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ด้านช่วยเหลือสังคม, การสร้างงาน, สร้างรายได้ให้กับคนไทยทั่วประเทศ และการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล”

สำหรับข้อมูลที่นำมาใช้ประเมินการตัดสินคัดเลือกบริษัทแห่งเอเชียจากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย (Finance Asia) ครั้งนี้มาจากการวิจัยเชิงลึกด้านการรับรู้ และความคิดเห็นจากนักลงทุน และนักวิเคราะห์ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และต่อการบริหารงานในรอบ 12 เดือนผ่านมา โดยผลสำรวจฉบับเต็มจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร Finance Asia ฉบับครบรอบ 25 ปีในอีกคำรบหนึ่ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ