อนุมัติเงินกองทุน 6.1 ล้าน บรรเทาทุกข์ลูกจ้างบริษัทใน จ.ชลบุรี ถูกลอยแพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 6.1 ล้านบาท บรรเทาความเดือดร้อน ให้ลูกจ้าง บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี ที่ถูกเลิกจ้าง และยังไม่ได้รับค่าชดเชยและค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีจากนายจ้าง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวหลังเป็นประธานการมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแก่ลูกจ้างใน จ.ชลบุรี ว่า กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ในอัตราดังต่อไปนี้คือ หนึ่ง 30 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 3 ปี สอง 50 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี สาม 70 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน สำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป

จากกรณีที่ บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เลิกจ้างลูกจ้าง จำนวน 351 คน และยังไม่จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ลูกจ้างได้ทยอยยื่นคำร้องที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

ซึ่งนโยบายและข้อสั่งการของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้เร่งรัดดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง และนายจ้างยังไม่จ่ายค่าชดเชย โดยนำเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาจ่าย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างก่อน แล้วไปดำเนินการเรียกเก็บเงินจากนายจ้างมาคืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อไป


โดยในวันนี้ได้มอบเงินให้แก่ลูกจ้าง บริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 85 คน เป็นเงิน 1,629,600 บาท ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้าง

ก่อนหน้านี้ ลูกจ้างใช้สิทธิขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติจ่ายให้แก่ลูกจ้างบริษัทดังกล่าวไปแล้วจำนวน 230 คน เป็นเงิน 4,529,280 บาท เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2564 รวมอนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างบริษัท วายเอ็มพี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนรวม 315 คน เป็นเงิน 6,158,880 บาท พร้อมกันนี้กรมยังได้มอบอาหารและสิ่งของอุปโภค รวมถึงหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับลูกจ้างบริษัทฯดังกล่าวด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ