ดีลอยท์ ประกาศชื่อ 6 บริษัทเอกชน บริหารจัดการดีที่สุดในไทยปี 64

ดีลอยท์ ประกาศรายชื่อ 6 บริษัทเอกชน ที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดในไทยปี 64 โดยประเมินด้านกลยุทธ์ นวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กร และการเงิน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดีลอยท์ ประเทศไทย (Deloitte Thailand) ประกาศมอบรางวัลให้แก่ 6 บริษัทผู้ชนะรางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 (บริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย ปี 2564) โดยพิธีมอบรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทยที่มีรายได้มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

การมอบรางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับระดับโลก โดยใช้กระบวนที่น่าเชื่อถือเพื่อประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรในประเทศไทยตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากล ที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน 37 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี

สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย

นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ Thailand’s Best Managed Companies มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชน อุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

ผู้ชนะรางวัลบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทย รุ่นแรก ได้แก่ บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด อุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อ, บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) วิศวกรรมและการก่อสร้าง, บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมคมนาคม

(แม้ว่าผู้ชนะจะเป็นบริษัทจดทะเบียน แต่มีการใช้คำว่า ‘บริษัทเอกชน’ ณ ที่นี้ เนื่องจากหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทยังคงเป็นของเอกชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นวิธีคัดกรองคุณสมบัติของบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรม Best Managed Companies ของดีลอยท์)

การหาผู้ชนะรางวัลนี้ ดีลอยท์มีกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด และดำเนินการอย่างอิสระ และมีคณะกรรมการตัดสินอิสระ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา ทำหน้าที่ตัดสินผู้ชนะตามแนวทางปฏิบัติชั้นนำของ Best Managed Companies ได้แก่ รศ.ดร. กฤตินี ณัฎฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดรุษกร วิสุทธิสิน ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย และอรวรรณ หอยจันทร์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Forbes Thailand

“บริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมจะถูกประเมินทักษะ และแนวทางการบริหาร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ และวิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ รวมถึงเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ ผู้นำธุรกิจสามารถนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโปรแกรมไปปรับใช้ในการวางกลยุทธ์ และวางแผนเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับธุรกิจของตน”

ทวี ทวีแสงสกุลไทย Leader ของโปรแกรม Best Managed Companies ดีลอยท์ ประเทศไทย

นายทวี ทวีแสงสกุลไทย Leader ของโปรแกรม Best Managed Companies ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า ทีมผู้บริหารของบริษัทต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้จากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงมีความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงเวลาที่ท้าทายทางเศรษฐกิจนี้ แม้ว่าการล็อกดาวน์ทั่วประเทศจะขยายเวลามากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

“บริษัทผู้ชนะยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของตน เพื่อสร้างความก้าวหน้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถของพวกเขาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม”

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร กล่าวว่า เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด เป็นบริษัทในเครือของเบทาโกร นับเป็นหนึ่งในองค์กรเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ชั้นนำของประเทศที่ทำงานด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสู่ตลาดโลก

“เป้าหมายของบริษัทคือ ช่วยให้ประชาชนและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้นในราคาที่เป็นธรรม เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ถีชีวิตที่ยั่งยืน จึงทุ่มเทในการผลิตเวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์คุณภาพสูง เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับสัตว์ ซึ่งปลอดภัยสำหรับมนุษย์เช่นกัน การได้รับรางวัลนี้มาจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักของทุกคน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของบริษัท ผมเชื่อว่ารางวัลนี้จะเป็นอีกกำลังใจและแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรต่อไป”

นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2021 สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการทำงานภายใต้วิสัยทัศน์ Worldclass product, Worldclass brand เพื่อพัฒนาองค์กรให้เราก้าวขึ้นเป็นองค์กรระดับโลก


นายวีรธรรม เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า การได้รับรางวัลจาก Deloitte ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า การที่เรานำพลังของคนรุ่นใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้บริษัทเติบโตไปตามเส้นทางที่ควรจะเป็น ผมรับรางวัลนี้ในนามของพนักงานและผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้ร่วมต่อสู้และฟันฝ่ากันมาตลอดหลายปี

นายวิโรจน์ ทานัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการและการทำ LAB ช่วยให้เราเห็นภาพกระบวนการจัดการที่มีอยู่ และได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ดังนั้น เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงสุขภาพขององค์กร ในขณะที่การได้รับรางวัลทำให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลกิจการของเรานั้นถูกต้องในทุกมิติ ซึ่งได้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแล และพันธมิตรที่มุ่งหวัง

นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผู้ชนะรุ่นแรกของ Thailand’s Best Managed Companies รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ารูปแบบธุรกิจของเราแข็งแกร่ง ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกอาหารไทยทั้งในประเทศและระดับสากล ขอบคุณทีมงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักและมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและแรงขับเคลื่อนจากกลุ่มผู้บริหาร พนักงานทั้งหมด และผู้บริหารรุ่นใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันบริษัทให้ประสบความสำเร็จความท้าทายครั้งใหญ่ของไวส์

“เราต้องการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในขณะเดียวกันสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก้าวจากการเป็นบริษัทที่ดีไปสู่การเป็นบริษัทที่ดีเยี่ยม และเชื่อว่าการได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies ประจำปี 2564 เป็นก้าวสำคัญที่จะนำบริษัท ไวส์ สู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ