รางวัลด้านความยั่งยืน 24 บจ.ก้าวสู่ธุรกิจต้นแบบของไทย

เพราะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลท.จึงส่งเสริมให้ บจ.เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโตของผลประกอบการ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนั้นเพื่อยกย่อง และให้กำลังใจให้แก่ บจ.ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคธุรกิจ และองค์กรอื่น ๆ ทาง ตลท.จึงจัดให้มีการมอบรางวัล SET Sustainability Awards ขึ้น โดยจัดติดต่อมาเป็นปีที่ 3 แล้ว

“ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์” ประธานกรรมการ ตลท. กล่าวว่า ตลาดทุนไทยได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะพัฒนาการด้านความยั่งยืน เห็นได้จากปีนี้มีบริษัทไทยติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์(DJSI) ทั้งหมด 17 บริษัท ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในอาเซียน เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้นที่ติดดัชนีดังกล่าว

“ขณะเดียวกัน ปีนี้มี 65 บจ.ที่ติดอยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนเพิ่มขึ้น 14 บจ. จากปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ 51 บจ. สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทหันมาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และการจัดการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อหารูปแบบทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้นำองค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดการดำเนินงาน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม”

“สำหรับ บจ. ที่ติดหุ้นยั่งยืนทั้ง 65 บริษัท จากการสำรวจของ ตลท.พบว่า มี 68% ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรม และ 77% มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือซัพพลายเชน รวมถึง 95% มีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)”

ในส่วนของงาน SET Sustainability Awards 2017 มีการมอบรางวัลรวม 24 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) สำหรับ บจ.ที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป โดยมี 5 รางวัล ได้แก่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC), บมจ.ไทยออยล์ (TOP), บมจ.บ้านปู (BANPU), บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (SAT)

นอกจากนั้น มีการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP), บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) และ บมจ.ซีเฟรชอินดัสตรี (CFRESH)

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK), บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT), บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU), บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS), บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J) และ บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม (SSSC) และ บมจ.ช ทวี (CHO)ตลอดจนรางวัล Rising Star

สำหรับ บจ. ที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้โดดเด่น จำนวน 9 รางวัล ได้แก่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA, บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO), บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL), บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH), บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC), บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ IRC, บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) และ บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS)

ทั้งนั้น อาจกล่าวได้ว่า บริษัทที่ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2017 นับเป็นองค์กรต้นแบบในการสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อทั้งองค์กร และสังคม โดยสามารถนำประเด็นด้านความยั่งยืนมาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กรอย่างโดดเด่น รวมทั้งมีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ