เช็กเงินเยียวยา มาตรา 40 ฟรีแลนซ์ 13 จังหวัด วันนี้โอนเข้า 5,000 บาท

โอนเงินเยียวยาล่าสุด มาตรา 40 แรงงานอิสระ-ฟรีแลนซ์ กลุ่ม 13 จังหวัด รับเงิน 5,000 บาทแล้ววันนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 “ประชาชาติธุรกิจ” อัพเดตความคืบหน้าการโอนเงินโครงการเยียวยาของรัฐบาลให้ประชาชนคนไทย ที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมตามมาตราต่าง ๆ ได้แก่ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยวันนี้เป็นกำหนดการเริ่มโอนเงินให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุด (สีแดงเข้ม) ที่มีการล็อคดาวน์ กลุ่ม 10 จังหวัด (ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และกลุ่ม 3 จังหวัด (ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา คนละ 5,000 บาท โดยจะทำการโอนติดต่อกัน 3 วัน คือ 24-26 สิงหาคม ผ่านบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จัดการโอนเงินไปแล้วหลายมาตรา ในแต่ละกลุ่มจังหวัด ดังนี้

 • ลูกจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด รับเงินจำนวน 2,500 บาทต่อคน ทำการโอนวันที่ 4-6 สิงหาคม
 • ลูกจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 3 จังหวัด ทำการโอนวันที่ 9 สิงหาคม
 • ลูกจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 16 จังหวัด (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง) ทำการโอนวันที่ 20 สิงหาคม
 • นายจ้างมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด รับเงินจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกินลูกจ้าง 200 คน ทำการโอนวันที่ 20 สิงหาคม
 • แรงงานอิสระมาตรา 39 กลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด รับเงินจำนวน 5,000 บาทต่อคน ทำการโอนวันที่ 23 สิงหาคม

คิวต่อไปเป็นแรงงานอิสระมาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 16 จังหวัด โดยจะทำการโอนในวันที่ 27 สิงหาคมนี้ ส่วนผู้ได้รับสิทธิ์แต่ว่าตกหล่นใน 29 จังหวัด จะมีการโอนเรื่อย ๆ จนครบ

ขณะเดียวกัน พื้นที่ 10 และ 3 จังหวัดที่ทางรัฐบาลได้ประกาศล็อกดาวน์ ถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือนแล้ว (นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม) ทางกระทรวงแรงงานได้พิจารณาการเยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา 33, 39 และ 40 เพิ่มอีก 1 เดือน โดยนำเรื่องเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อจะนำเข้าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติงบประมาณเยียวยาเพิ่ม ซึ่งต้องติดตามกำหนดการการจ่ายเงินต่อไป

ทั้งนี้ เงินในโครงการเยียวยาไม่ใช่ส่วนของเงินกองทุนประกันสังคม แต่มาจากที่ ครม.เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ของรัฐ เพื่อช่วยเหลือแรงงานสัญชาติไทย

นอกจากนั้น มติ ครม.ยังเห็นชอบให้แรงงานอิสระกลุ่ม 3 จังหวัด และกลุ่ม 16 จังหวัด สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติมได้ แต่ต้องสมัครและส่งเงินสมทบภายในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งเหลือเวลาเพียง 1 วัน วันนี้ !

สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 3 และ 16 จังหวัดที่ต้องการสมัครมาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวยา สามารถดูข้อกำหนด และวิธีการสมัคร ดังนี้

หมายเหตุ : การกำหนดการสมัครและจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ก็เพื่อทำให้ผู้ประกันตนได้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่หลังจากเลยกำหนดวันดังกล่าวแล้ว แรงงานอิสระยังสามารถสมัครมาตรา 40 ได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด เพียงแต่ไม่ได้เงินเยียวยา

การจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 เข้ากองทุนประกันสังคมมี 3 ราคา ซึ่งอัตราการจ่ายเงินในงวดเดือนสิงหาคม 2564–มกราคม 2565 (ระยะเวลา 6 เดือน) ได้มีการประกาศลด ดังนี้


 • เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
 • เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
 • เดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

คุณสมบัติสมัครผู้มาตรา 40

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6 และ 7
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

วิธีการสมัครมี 7 ช่องทาง เอกสารที่ใช้สมัคร เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น

 • เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือ คลิกที่นี่ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 • เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
 • Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
 • เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 • สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

ช่องทางชำระเงิน

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น)
 • เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
 • เคาน์เตอร์บิ๊กซี
 • ผ่าน Mobile Application ShoppyPay
 • ตู้บุญเติม
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทางประกันสังคมมีการแจ้งว่า การนับว่าผู้ประกันตนมาตรา 40 อยู่ในกลุ่มจังหวัดใด ดูจากจังหวัดที่ทำการจ่ายเงินสมทบ

นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิ และสถานะได้ที่ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th/eform_news หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ