รัฐเร่งป้อนงาน น.ศ. จบใหม่แสนคน ภาคผลิต-ส่งออก ต้องการแรงงานเพิ่ม

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รองรับกลุ่มธุรกิจการผลิตและการส่งออกโต

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เผยว่า ภาคการผลิตและการส่งออก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และอาหารแช่แข็ง มีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จึงจัดหาตำแหน่งงานว่างทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ รองรับแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจบใหม่

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการจ้างงานไปทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับกระทบต่อการจ้างงานเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

“แต่เนื่องจากหลายประเทศไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ทำให้ภาคการผลิตและการส่งออก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ และอาหารแช่แข็ง ยังมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการกรมการจัดหางานจัดหา รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งหมด เพื่อหาแรงงานมารองรับ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาจบใหม่”

เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)

ในปี 2563 มีนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 575,230 คน ประกอบด้วย วุฒิ ปวช. จำนวน 140,755 คน วุฒิ ปวส. จำนวน 122,585 คน และวุฒิปริญญาตรี จำนวน 311,890 คน โดยประมาณการนักศึกษาจบใหม่ต้องการมีงานทำ จำนวน 434,475 ราย ซึ่งมีงานทำไปแล้ว จำนวน 316,636 คน อยู่ในภาคเอกชนระบบประกันสังคม จำนวน 230,661 คน ทั้งในประเภทกิจการการผลิต การขายส่งและการขายปลีก ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร การก่อสร้าง เป็นต้น และจากการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในภาครัฐ ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ของรัฐบาล จำนวน 85,975 คน

จากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงแรงงาน คงเหลือจำนวนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการมีงานทำแต่ยังไม่มีงาน จำนวน 179,161 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มสมัครเรียนต่อโดยเฉพาะกลุ่ม ปวช. และประกอบอาชีพอิสระ

ในปี 2564 ได้มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในภาคเอกชน 165,625 คน แบ่งเป็น การผลิต การขายส่งและการขายปลีก การก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ และสาขาอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานใน กทม. ชลบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี

และการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในภาครัฐ โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลอีกจำนวน 58,452 คน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมวงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่


ปีนี้ รมว.แรงงาน ยังได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับผู้จบการศึกษาใหม่ (ในช่วงอายุ 18 – 25 ปี) จำนวน 230,288 อัตรา มีผู้จบการศึกษาใหม่มาใช้บริการสมัครงาน 160,486 คน ได้รับการบรรจุงาน 110,273 คน และยังมีผู้ที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ (โครงการ IMM) 5,346 คน รวมบรรจุงานทั้งหมด 115,619 คน ทั้งนี้ ยังพบว่าผู้จบการศึกษาใหม่ส่วนหนึ่งมีความสนใจที่จะทำงานอาชีพอิสระ (freelance)

นางเธียรรัตน์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและรัฐบาล มีมาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งบริการจัดหางานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำ www.doe.go.th

กิจกรรมนัดพบแรงงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจทั่วประเทศตามมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐอีกด้วย

“ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำลังเร่งจัดหาตำแหน่งงานว่างให้อีก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังหางานทำรองรับตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป” นางเธียรรัตน์กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ