โลกการเงินยุคใหม่ TSE พัฒนานักศึกษา เรียนรู้เทคโนฯ DeFi

นักศึกษา TSE

ทุกวันนี้ คนรุ่นใหม่กำลังให้ความสนใจกับการค้นหาอนาคตที่สดใสให้กับตนเอง ดังนั้น การเลือกมหาวิทยาลัยที่ใช่ และหลักสูตรที่ดี จึงเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้เส้นทางสู่อนาคตมีความชัดเจนมากขึ้น

โดยเฉพาะคณะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อันไปเชื่อมโยงกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม

เบื้องต้น “ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ” ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวว่าหลักสูตรวิศวกรรมของ TSE ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ และพร้อมเติบโตไปกับการลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ
ผศ.ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE)

“TSE จึงมีคำแนะนำว่าทางออกที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่ คือมองหาโอกาสการเติบโตไปพร้อมกับกระแสการลงทุน ซึ่งหัวใจสำคัญของดิจิทัลแพลตฟอร์ม ไม่ได้หมายถึงเงินทุนเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการมีระบบ และเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่มีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ”

“ทั้งนั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ซึ่งความรู้ทางวิศวกรรมมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการใช้งาน โดย TSE มองเห็นโอกาสของวิศวกรรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นนักพัฒนาที่สามารถเติบโตไปพร้อมกระแสการลงทุนได้อย่างไม่สิ้นสุด”

ตรงนี้จึงเป็นคำถามว่าหลักสูตร “TSE” เรียนอย่างไร ? และใช้เวลาเรียนกี่ปี ?

“ผศ.ดร.ศุภกิจ” กล่าวว่า TSE มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี blockchain คือ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยที่ผ่านมา TSE ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิศวกรรมระดับประเทศ มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย

“โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมที่จะส่งต่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี blockchain ให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจในรายวิชาต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกโครงการหลักสูตรได้อย่างอิสระ พร้อมมีโอกาสรับทุนการศึกษามากมาย”

TSE มีโครงการ 3 หลักสูตรดังนี้

1.โครงการปกติ หลักสูตรภาษาไทย ซึ่งใช้เวลา 4 ปี ตลอดหลักสูตร เรียนที่ศูนย์รังสิต

2.โครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (TEP-TEPE) ประกอบด้วย โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน หรือ TEP (Twinning Engineering Programmes) โดยนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะต้องเรียนชั้นปีที่ 1-2 ที่ศูนย์รังสิต

และเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ที่อยู่ในความร่วมมือของ TSE อีก 2 ปี อาทิ The University of Nottingham UK , UNSW Sydney Australia และ KU Leuven Belgium


โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ TEPE (Thammasat English Programme of Engineering) โดยโครงการ TEPE ได้ขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (exchange programmes) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งยังมี
ทุนการศึกษาให้อีกจำนวนมาก

3.โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือ TU-PINE เรียนที่ศูนย์รังสิต 4 ปี ตลอดหลักสูตร มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องคือ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (soft-en) โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

“ผศ.ดร.ศุภกิจ” กล่าวต่อว่า การลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์มมีสิ่งที่มีความสำคัญมากคือ ความปลอดภัย โดยมีข้อสังเกตจากมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) ที่ไหนที่มีความปลอดภัยสูง ยิ่งช่วยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมาก ทั้งยังช่วยนำเม็ดเงินเข้าไปลงทุนจนทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น

“ดังนั้น กลไกหลักของการสร้างความปลอดภัยจึงเริ่มต้นจากการมีเทคโนโลยี blockchain ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ออกแบบ โดยหลักสูตรวิศวกรรมของ TSE มีจุดเด่นคือ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในวิชาที่สนใจได้ตามความสนใจ ทำให้ผู้เรียนมีอิสระในการมุ่งสู่เส้นทางความสำเร็จของตนเองได้อย่างเต็มที่”

“พูดง่าย ๆ คือ นักศึกษาที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี blockchain TSE จะมีอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการตั้งแต่ชั้นปีแรกจนจบหลักสูตร ซึ่งอัดแน่นด้วยภาคทฤษฎี เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ blockchain อย่างแตกฉาน”

“พร้อมกับการลงมือปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมมิ่งด้วยภาษา python เพื่อลงมือสร้าง blockchain ขึ้นมาด้วยตนเอง และนำมาใช้งานได้จริง ทั้งนี้ TSE ตระหนักถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการเตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โดยที่ผู้เรียนสามารถกำหนดความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยตนเอง”

นอกจากนั้น TSE ยังมีแผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี “ดีเซ็นทรัลไลซ์ไฟแนนซ์” (decentralize finance) หรือ DeFi ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินในยุคใหม่ ที่เขย่าตลาดการลงทุนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนั้นเพื่อผลิตนักศึกษา TSE ป้อนเข้าสู่โลกแห่งการเงินในอนาคตอันใกล้นี้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ