จิตอาสาปลูกปะการัง Changes for the Better

คอลัมน์ CSR Talk

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จัดกิจกรรม “พนักงานจิตอาสา ปลูกปะการัง” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ และพนักงานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย รวมกว่า 500 คน ร่วมแรงร่วมใจปลูกปะการัง และเก็บขยะตามแนวชายหาด ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนั้นเพื่อช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของแหล่งปะการัง และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทย

เพราะอย่างที่ทราบ ท้องทะเลของไทยประสบปัญหาขยะใต้ทะเลจำนวนมาก อีกทั้งเรือประมงก็มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ปะการังตายเร็วกว่ากำหนด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีเฉพาะแถบฝั่งทะเลตะวันออกของไทย

หากฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งอันดามัน ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ “ชินจิ ซาซากิ” รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ให้ความสนใจกับโครงการนี้อย่างยิ่ง โดยเขาบอกว่า แต่ละปีมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย จะจัดกิจกรรมพนักงานจิตอาสา โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ และสามารถขับเคลื่อนไปได้

“โดยกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ และสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ดังเช่นปีนี้ ทางคณะกรรมการของมูลนิธิเล็งเห็นว่า ปัจจุบันปะการังถูกทำลายและตายไปจำนวนมาก โดยมีสาเหตุหลักมาจากมนุษย์ และภัยธรรมชาติ และจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าที่ปะการังจะสามารถฟื้นตัวได้อีกครั้ง ทำให้ระบบนิเวศใต้ทะเลขาดความสมดุลตามธรรมชาติ”

“มูลนิธิจึงร่วมมือกับผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาจัดกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของแหล่งปะการัง ตลอดจนเพื่อให้พนักงานจิตอาสาทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการังที่เสียหาย และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเพื่อให้คงความสมดุลทางธรรมชาติ”

นอกจากนี้ กิจกรรมนี้ยังช่วยปลูกฝังให้พนักงานทุกมีจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติของตนเอง มีความสามัคคีจากการทำกิจกรรมร่วมกัน มูลนิธิหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างจิตสำนึกร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และในฐานะองค์กร และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย

“เรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอยู่เสมอ เพื่อให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคตข้างหน้า อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Changes for the Better)”

สำหรับมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ดำเนินการมากว่า 26 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2534 โดยได้รับการสนับสนุนจากมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ในประเทศไทย ทั้งหมด 11 บริษัท ซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิประกอบด้วย กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม อาทิ กิจกรรมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับ 30 โรงเรียนทั่วประเทศ, กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (science classroom) และกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณกุศล เป็นต้น

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกสีเขียวในวันพรุ่งนี้ และสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ