ผู้ประกันตน ม.33-39-40 ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา เช็กเงื่อนไขที่นี่ !

ประกันสังคม 3

เช็กเงื่อนไขผู้ประกันตน ม.33-39-40 ยื่นขอทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา 1-30 ก.ย. 64

วันที่ 1 กันยายน 2564 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อคดาวน์เพื่อคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด โดยเปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 39 และ 40 ลงทะเบียนรับเงินเยียว โดยโอนผ่านระบบพร้อมเพย์

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตน ยื่นขอทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th โดยใช้เพียงเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เงื่อนไขทบทวนสิทธิรับเงินประกันสังคม

สำหรับเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ มีดังนี้


  • ม.33 ผู้ประกันตนที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
  • ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
  • ม.40 ผู้ประกันตน 13 จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ในส่วนของกลุ่ม 3 จังหวัด ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 1-24 สิงหาคม 2564 ที่ขยายเวลาให้เป็นผู้ประกันตน และ กลุ่ม 16 จังหวัด ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 ไม่ต้องยื่นทบทวนสิทธิ เนื่องจากเป็นคนละกลุ่มกัน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ขอให้รอตรวจสิทธิได้ตั้งแต่ 7 กันยายน เป็นต้นไป โดยเริ่มจ่ายเงิน 15 กันยายน 2564

ช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ

  1. โทรติดต่อหมายเลข 1506
  2. ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ