น้ำใจจาก “โค้ก”

ภาพประกอบบทความ
CSR Talk

ไม่นานผ่านมา มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนจำนวน 2.75 ล้านบาท แก่มูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้าย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้กับกลุ่มจิตอาสาด่านหน้า

พร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย รวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานสาธารณสุขใน 44 จังหวัดทั่วประเทศ

“นันทิวัต ธรรมหทัย” กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย กล่าวว่าโคคา-โคล่า ตระหนักดีว่าธุรกิจของเราจะคงอยู่ไม่ได้หากปราศจากการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสังคมและชุมชนเสมอมา ด้วยเหตุนี้เราจึงติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และให้การสนับสนุนกิจกรรมและองค์กรที่ทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการระบาด และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด

“ทั้งผ่านการสนับสนุนที่เราได้รับจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ในประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยเงินสนับสนุนของมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยเอง วันนี้ เรายินดีที่ได้มอบเงินสนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิกระจกเงา และกลุ่มเส้นด้าย เพราะทั้ง 2 หน่วยงานได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน (home isolation) เราขอร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป”

ภายใต้การสนับสนุนครั้งนี้ มูลนิธิโคคา-โคล่า ในประเทศไทย จะมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิกระจกเงาเป็นจำนวน 1,375,000 บาท เพื่อระดมซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการรอรักษาตามสิทธิในโรงพยาบาล

“เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข” ประธานมูลนิธิกระจกเงา กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที มูลนิธิกระจกเงาในฐานะองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีศักยภาพในการจัดการกับสภาวะวิกฤต จึงได้ดำเนินกิจกรรมช่วยกันเองเพื่อระดมถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจน ช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง

“โดยเงินสนับสนุนจากมูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทยครั้งนี้ มูลนิธิได้นำไปดำเนินการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 และ 10 ลิตร และเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่รอการรักษาเป็นจำนวนมาก”


“สำหรับการสนับสนุนอีกจำนวน 1,375,000 บาทนั้น จิตอาสากลุ่มเส้นด้ายจะนำเงินสนับสนุนดังกล่าวไปจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย” ให้แก่จิตอาสาจำนวน 500 คน ได้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากความเสี่ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เช่น ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 ถุงมือ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เฟซชีลด์ หมวกคลุมผม ถุงขยะ และยาที่จำเป็น รวมถึงจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้าน”

“ภูวกร ศรีเนียน” ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย กล่าวว่าสำหรับกลุ่มเส้นด้าย จิตอาสานับเป็นกลุ่มบุคลากรสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้ภารกิจการประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาผ่านไปได้อย่างราบรื่น การได้รับการสนับสนุนจากโคคา-โคล่า ในกิจกรรม “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย” และการจัดซื้ออุปกรณ์ยังชีพเพิ่มเติมในครั้งนี้เปรียบเสมือนการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเส้นด้ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

“ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เหล่าจิตอาสาทำงานได้อย่างเต็มกำลัง ซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการรักษาได้รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในที่สุด”

นอกจากการสนับสนุนมูลนิธิกระจกเงาและกลุ่มเส้นด้ายแล้ว มูลนิธิโคคา-โคล่า ประเทศไทย ยังสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” มูลค่า 4.5 ล้านบาท ผ่านทางโครงการ “น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด” เพื่อสนับสนุนการทำงานของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

และมอบน้ำดื่ม “น้ำทิพย์” ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขและสถาบันอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหอการค้าไทย รวมทั้งหมด 44 จังหวัด ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของไทยน้ำทิพย์และหาดทิพย์อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ