ม.40 กลุ่ม 13 จังหวัด รับเงิน 5 พันบาท รอบ 2 เที่ยงคืนนี้ ถึง 23 ก.ย.

โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด เที่ยงคืนนี้ (22 กันยายน)

วันที่ 21 กันยายน 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด เตรียมรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รอบที่ 2 เที่ยงคืนนี้ (วันที่ 22 กันยายน) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน จะทำการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์หมายเลขบัตรประชาชน ไปถึงวันที่ 23 กันยายน 2564

ทั้งนี้ กลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยา 2 รอบ รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จะได้เงินเยียวยาในวันที่ 22-23 กันยายนนี้ คือ ผู้ที่มีสถานนะสมาชิกก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 รวมถึงกลุ่มที่สมัครใหม่ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ทั้ง 13 จังหวัดนี้มีผู้ประกันตนมาตรา 40 รวมประมาณ 4 ล้านคน


หากผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามเวลาที่ทาง สปส.กำหนด แต่ระบบ เช็กสิทธิของประกันสังคม ขึ้นว่าไม่รับเงินเยียวยา สามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกรณีต้องยื่นทบทวนสิทธิ สามารถทำได้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2564 ตามขั้นตอนดังนี้

  • โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิได้โดย คลิกที่นี่
  • พรินต์แบบฟอร์มออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

กำหนดการโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 40 กลุ่มที่เหลือ ที่จะได้เงินรอบที่ 1 และ 2 มีดังนี้

  • วันที่ 27-28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มพื้นที่ 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด จำนวน 3.5 ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยาอีกคนละ 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท
  • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยารอบที่ 1 และ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มพื้นที่ 3 จังหวัด ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกช่วงวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 3.45 แสนคน กลุ่มนี้ได้รับเยียวยารวมคนละ 10,000 บาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ