UNGC เลือก “เครือซีพี” เป็นองค์กรระดับ LEAD ขับเคลื่อนการพัฒนายั่งยืน

ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

UNGC คัดเลือกเครือซีพี เป็นองค์กรระดับ LEAD จากความมุ่งมั่นต่อเนื่องของบริษัทต่อข้อตกลงแห่งสหประชาชาติและหลักสากล 10 ประการ

วันที่ 21 กันยายน 2564 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เผยว่าบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรในระดับ LEAD เป็นหนึ่งในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN Global Compact และสะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและความยึดมั่นในหลักสากล 10 ประการ

นางสาวแซนด้า โอเจียมโบ ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหาร UN Global Compact กล่าวว่า ในปัจจุบันโลกต้องการความร่วมมือจากภาคธุรกิจทุกขนาด เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ (United Nations : UN) เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

“บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กร LEAD ในวันนี้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง โดย LEAD เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมกับ UNGC”

แซนด้า โอเจียมโบ ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหาร UN Global Compact

โดยเกณฑ์การได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัทระดับ LEAD มีดังนี้

  1. เป็นบริษัทมีส่วนร่วมในโครงการ UN Global Compact Action Platforms อย่างน้อย 2 โครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับ UNGC และมีความมุ่งมั่นในการกำหนดและส่งเสริมแนวปฏิบัติความเป็นผู้นำตามหลักสากล 10 ประการและร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก (UN SDGs)
  2. มีการนำเสนอรายงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และรายละเอียดความคืบหน้าของการนำหลักสากล 10 ประการ ไปปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ Global Compact Network Thailand (GCNT) กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อน UNGC ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ UNGC เพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


“เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา มีความโปร่งใสสูงสุด รวมถึงความพยายามในการขับเคลื่อนธุรกิจในเครือสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2573 และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศที่เราเข้าไปลงทุน ทั้งต่อประชาชนและสังคม เราจะดำเนินงานในเชิงรุกและผลักดันวาระสำคัญต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการสร้างงาน”

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้แสดงเจตจำนงร่วมสนับสนุน UNGC อย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วม Action Platform หัวข้อ Decent Work in Global Supply Chains และ Climate Ambition โดยแต่ละ Platform จะรวบรวมภาคธุรกิจ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และพันธมิตรของสหประชาชาติ

เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงถึงกัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีการนำเสนอรายงานความคืบหน้า หรือ Communication on Progress (CoP) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ UN Global Compact (www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/2022-Charoen-Pokphand-Group-Co-Ltd-C-P-Group)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ