GCNT-UN เตรียมจัดประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี ถกประเด็นโลกร้อน

ภาวะโลกร้อน

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT : Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย เตรียมจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี ระดมพลังสมาชิกภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ถกประเด็นวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันที่ 11 ต.ค. ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ GCNT เปิดเผยว่า เมื่อวิกฤตโควิด-19 เริ่มทุเลาลง โลกยังต้องเผชิญวิกฤตขนาดใหญ่และร้ายแรงที่รออยู่นั่นคือ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นประเด็นเร่งด่วนและท้าทายที่สุดประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Advertisement

โดยสถิติต่าง ๆ ล้วนยืนยันว่า โลกของเรากำลังเข้าสู่สภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าร้ายแรง ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นทุกวัน น้ำแข็งขั้วโลกละลายและหิมะที่ลดลง ปี 2563 ที่ผ่านมายังนับเป็นปีที่โลกมีอุณหภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา ขณะที่ข้อตกลงปารีสพยายามยับยั้งไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม

แต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกได้เพิ่มไปกว่า 1.2 องศาเซลเซียสแล้ว สะท้อนถึงความรุนแรงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังที่นายบัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวไว้ว่า “There is no Plan B because there is no Planet B.” กล่าวคือ เราต้องร่วมกันแก้ไขสถานการณ์รุนแรงนี้อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้ เพราะเราไม่มีโลกอื่นสำรองไว้ เราจึงต้องรักษาโลกนี้ไว้ให้ดีที่สุด

ในปีนี้สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวหารือกับสมาชิกกว่า 70 องค์กร พร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในไทย เพื่อร่วมหาทางออก (solutions-oriented) ในการบรรเทาและป้องกันปัญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีภาคเอกชนเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนที่สำคัญ และกำหนดให้การรับมือกับมหันตภัยโลกร้อนเป็นประเด็นหลักในเวทีสัมมนาประจำปีของสมาคม GCNT Forum : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions

Advertisement

โดยมุ่งหวังที่จะนำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ขององค์กรสมาชิก ที่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไว้ในงาน GCNT Forum ครั้งแรกเมื่อปี 2563 และนำเสนอสถานะล่าสุดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย รวมทั้งนำเสนอทางออกในการแก้ปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของภาคเอกชนไทย ตลอดจนระดมความมุ่งมั่นและการปฏิบัติจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย

GCNT Forum: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ภายใต้แนวคิด A New Era of Accelerated Actions หรือการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด มิติใหม่ของการเร่งลงมือทำ จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นี้ เวลา 09.00-16.30 น. บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตามรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) โดยสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (Thailand Convention & Exhibition Bureau หรือ TCEB)

โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นางกีต้า ซับบระวาล (Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Advertisement

และผู้นำจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ อาทิ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ธนาคาร เอชเอสบีซี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็น อาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้สนใจร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน ด้วยการร่วมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://gcntforum2021.globalcompact-th.com