เช็กระยะเวลากักตัว-ค่าที่พักอัตราใหม่ แรงงานกลับจากฟินแลนด์ สวีเดน

โรงแรมกักตัว
FILE PHOTO : ming dai : Pixabay

กระทรวงแรงงานแจ้งแรงงานไทยกลับจากฟินแลนด์และสวีเดน ลดระยะเวลากักตัวเหลือ 7 วัน หรือ 10 วัน ตามที่ ศบค.กำหนด

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมาตรการการปรับลดระยะเวลาการกักกันตัวสำหรับผู้เดินทางทางมาจากต่างประเทศจากเดิม 14 วัน เป็น 7 วัน หรือ 10 วัน แล้วแต่กรณี โดยมีมติให้แรงงานไทยที่กลับจากการทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เข้ารับการกักกันตัวตามเงื่อนไข ดังนี้

  1. กลุ่มแรงงานไทยที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) ครบ 2 เข็มก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย 14 วัน ลดเวลาการกักกันตัวเหลือ 7 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึง (วันที่ 0-1) และครั้งที่สอง (วันที่ 6-7) ก่อนออกจากสถานที่กักกันตัว
  2. กลุ่มแรงงานไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ให้กักกันตัว 10 วัน และตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ในวันแรกที่มาถึง (วันที่ 0-1) และครั้งที่สอง (วันที่ 8-9) ก่อนออกจากสถานที่กักกันตัว

นายสุชาติกล่าวว่า นอกจากนี้ยังปรับลดราคาการกักกันตัวในสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine: OQ) ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการแบบครบวงจรตลอดระยะเวลาการกักตัว 7 วัน สำหรับห้องพักเดี่ยว ราคา 13,500 บาท/ห้อง และห้องพักคู่ 23,500 บาท/ห้อง ส่วนเวลากักตัว 10 วัน ห้องพักเดี่ยว ราคา 18,857 บาท/ห้อง และห้องพักคู่ 32,714 บาท/ห้อง

“การลดระยะเวลาการกักตัวครั้งนี้ จะช่วยให้แรงงานไทยประหยัดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ท่านก็กำชับกระทรวงแรงงานให้ดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานต่างประเทศให้ดีมาโดยตลอด ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย พร้อมกับได้ใช้บริการสถานที่กักกันที่มีมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคตามที่สาธารณสุขกำหนด”

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าปี 2564 จะมีแรงงานเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 28 ตุลาคม 2564 รวม 8,153 คน แบ่งเป็นประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,081 คน และประเทศสวีเดน จำนวน 5,072 คน“ทุกคนที่เข้ารับการกักกันตัวในโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (OQ) หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทางโรงแรมจะแจ้งโรงพยาบาลคู่สัญญาเพื่อรับตัวไปรักษา โดยบริษัทประกันที่แรงงานไทยทำประกันไว้ก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ตามที่กรมการจัดหางานกำหนด จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล”

ทั้งนี้ คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.doe.go.th/overseas

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ