ประวิตร ตรวจฉีดวัคซีนเด็กสระแก้ว มอบทุนการศึกษา-ถุงยังชีพประชาชน

“พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ” ตรวจฉีดวัคซีนเด็กสระแก้ว พร้อมมอบทุนการศึกษา-ถุงยังชีพประชาชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน และเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix It Center พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษากว่า 100 คน มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยซักได้ 2,000 ครั้ง ให้แก่นักเรียนที่มาฉีดวัคซีน มอบอ่างล้างมือและอุปกรณ์ต้านโควิด-19 ให้แก่สถานศึกษา 5 แห่ง และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับพี่น้อง ประชาชนอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมไปถึงสถานศึกษาก็ไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ ทำให้นักเรียนต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ หรือในรูปแบบอื่น ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้

“รัฐบาลได้ระดมกำลังกันเพื่อแก้ปัญหา โดยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อน ในส่วนของนักเรียนได้มีการลดภาระของผู้ปกครองด้วยการลดค่าเทอม การจ่ายเงินให้ผู้ปกครองเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ คนละ 2,000บาท รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ คือ ทำอย่างไรให้โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติได้สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในการส่ง ลูก หลาน มาเรียน

รัฐบาลจึงได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์กับเด็กอายุ 12-18 ปี ซึ่งมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ครบทั้งนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะสามารถเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ได้ และขอขอบคุณ รมว.ศธ. และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ ช่วยให้ประชาชนทุกคน ปลอดจากการติดเชื้อโรคโควิด-19”

ด้านนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวังน้ำเย็น บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ตามที่รัฐบาล โดย ศบค.ชุดใหญ่ ได้อนุมัติหลักการมา

ซึ่งขณะนี้จังหวัดสระแก้วมีนักเรียนที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 33,630 คน คิดเป็นร้อยละ 81.32 จากนักเรียนทั้งหมด 41,354 คน และได้รับอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ ระยะที่ 1 จากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มาจำนวน 16,800 คน ในโรงเรียน 50 แห่ง โดยดำเนินการฉีดระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2564 ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จำนวน 831 คนเข้ารับการฉีดวัคซีน

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรม Fix It Center วันนี้มีอาจารย์ และนักศึกษาอาชีวศึกษาจำนวนกว่า 50 คน จาก 3 วิทยาลัย ได้แก่วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฯให้บริการซ่อมเครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, เครื่องใช้ไฟฟ้า

อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ พัดลม หม้อหุงข้าว เครื่องเสียง และซ่อมรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ชำรุดเสียหายระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีการฝึกอาชีพจัดทำสลัดโรล จัดทําเจลแอลกอฮอล์ และพัฒนาท๊อปอัพต่อยอด โดยจัดทำบรรจุภัณฑ์ หรือ packaging บรรจุข้าวเกรียบปลา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนวังน้ำเย็นด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ