ยื่นทบทวนเยียวยา ม.33-39-40 เหลือเวลาอีก 3 วัน (31 ต.ค. วันสุดท้าย)

ประกันสังคม 3

มาตรา 33, 39 และ 40 สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้ เพื่อรับเงินเยียวยา 2,500-10,000 บาท และจะเช็กสิทธิได้ราว 10 พ.ย.

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จากที่ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยา ทำการยื่นทบทวนสิทธิก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 3 วันเท่านั้น โดยเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิยื่นทบทวนคือ เป็นนายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ แรงงานอิสระมาตรา 39 และแรงงานอิสระมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด​ (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.40 ที่สามารถยื่นทบทวนได้ต้องเป็นผู้ที่มีสถานะผู้ประกันตน หรือสมัครตามระยะเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น

  1. ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564
  2. กลุ่มสมัครใหม่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด ที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
  3. กลุ่มสมัครใหม่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด และ 16 จังหวัด ที่สมัครและจ่ายเงินสมทบงวดแรกวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564

ส่วนสาเหตุที่ระบบขึ้นว่าไม่ได้รับสสิทธิเยียวยามีหลายปัจจัย เช่น มาตรา 33 นายจ้างแจ้งประเภทกิจการไม่ถูกต้อง หรือนายจ้างไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา โดยสำนักงานใหญ่ของนายจ้างอยู่นอกพื้นที่ 29 จังหวัด แต่มีสาขาอยู่ใน 29 จังหวัด ทำให้ลูกจ้างสาขาไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

หรือมาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม เพราะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือตอนสมัครมีการลงข้อมูลตัวสะกดชื่อผิด เป็นต้น

วิธีนายจ้างและลูกจ้างมาตรา 33 ยื่นทบทวนสิทธิ ดังนี้

มาตรา 33 ใน 9 ประเภทกิจการ หมายถึง 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3.ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรม บริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่ง ปลีก ซ่อมยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ 9.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

โดยเงินที่นายจ้างจะได้รับคิดจาก 3,000 บาท คูณจำนวนลูกจ้าง 1 คน สูงสุดลูกจ้าง 200 คน หรือไม่เกิน 6 แสนบาทต่อเดือน ส่วนลูกจ้างได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 2,500 บาทต่อคน

ทั้งนี้ กลุ่ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และกลุ่ม 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 13 จังหวัดนี้อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน จึงได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน


ส่วนกลุ่ม 16 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 1 เดือน นายจ้างได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน และลูกจ้างได้รับเงินเยียวยา 1 เดือน

วิธีผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 33 ยื่นทบทวนสิทธิ ดังนี้

  • โหลด “แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40” ที่ลิงก์นี้
  • พรินต์แบบฟอร์มทบทวนสิทธิออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
  • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • นำส่งแบบฟอร์มตัวจริง และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุเบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ แล้วไปส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)

มาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 10 จังหวัด และกลุ่ม 3 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน ส่วนกลุ่ม 16 จังหวัด อยู่ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 1 เดือน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ