ประกันสังคม : ผู้ประกันตน ม.33-39 รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปี 2564

ประกันสังคม ทำฟัน

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตน ม.33-39 รีบใช้สิทธิทำฟัน ปี 2564 ก่อนสิ้นปีเท่านั้น 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศแจ้งเตือนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และ 39 ให้รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น สามารถทำฟันแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติ๊กเกอร์ “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ ในอัตราไม่เกิน 900 บาทต่อปี

2. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

  • จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

3. กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก

  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
  • ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ