กระทรวงแรงงานเอาจริง ! หลัง 30 พ.ย. ลุยจับแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย

กระทรวงแรงงานเตือน ห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังจาก 30 พ.ย. ลุยตรวจ ปราบปราม จับจริง มีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ มติ ครม.เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจสถานที่ก่อสร้าง สถานประกอบการ โรงงาน และสถานที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขแก่นายจ้างและแรงงานข่ามชาติ เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อเก็บตกแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทย และได้รับการดูแลตามสิทธิที่พึงมี

ดังนั้น หลังจาก 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน (กกจ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งมีทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ จะตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีคนข้ามชาติที่ทำงานผิดกฎหมายอย่างจริงจัง


“หากตรวจพบการกระทำผิดกฎหมายนายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำมีโทษถึงจำคุก และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานอีก 3 ปี ส่วนคนต่างด้าวที่ลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท และถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้จนกว่าจะพ้นโทษมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีนโยบายให้กระทรวงแรงงานพร้อมปรับเปลี่ยนมาตรการ ตลอดจนระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของกระทรวงให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับสถานการณ์ เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อแรงงาจะได้มีสวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิ ไม่ต้องอยู่อย่างหลบซ่อน กระทรวงแรงงานจึงเสนอ ครม.เพื่อมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว สามารถอยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์โควิดระลอกใหม่ โดยให้นายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้แรงงาน 3 สัญชาติ กว่า 4 แสนรายได้รับอนุญาตทำงาน

จากนั้นต่อมาได้เสนอ ครม.เพื่อมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่แล้ว หรือเคยได้รับอนุญาตทำงาน แต่ไม่สามารถดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานตามขั้นตอนปกติเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สามารถอยู่ในไทยเพื่อการทำงานได้ต่อไปถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 หรือ 2 ปีนับแต่วันที่การอนุญาตเดิมสิ้นสุด

รวมทั้งขยายเวลาการหานายจ้างจาก 30 วัน เป็น 60 วัน ซึ่งทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานกว่า 1 แสนคน ช่วยแก้ปัญหาให้นายจ้างที่ขาดแคลนแรงงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ