“ซี.พี.” ปลูกฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เริ่มแจกฟรีทั่วไทย สร้างภูมิคุ้มกัน

เครือ ซี.พี.ผนึกกำลังพันธมิตร ส่งมอบฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล สร้างภูมิคุ้มกันคนไทยทั่วไทย นำร่องแจกบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน 4 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) โดยนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือ ซี.พี. ได้ประกาศดำเนินโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” ไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยให้กลุ่มธุรกิจในเครือปลูกต้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 100 ไร่ เพื่อสกัดเป็นยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด และเร่งแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเน้นแจกจ่ายไปที่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และหน่วยงาน องค์กรพันธมิตร และกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย

ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยแปลงปลูกทั้ง 100 ไร่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา โดยได้ดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร และผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือ ซี.พี. เปิดเผยว่า พื้นที่แปลงปลูกฟ้าทะลายโจรจำนวน 100 ไร่ อยู่ที่ศูนย์วิจัยแสลงพัน และฟาร์มคำพราน จ.สระบุรี ขณะนี้กระบวนการปลูกจนถึงการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมแจกจ่ายอย่างเป็นทางการแล้วธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือ ซี.พี.

“หลังจากนี้จะทยอยส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังองค์กรพันธมิตร โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสา เพื่อร่วมแจกจ่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ที่มีสาขาและโรงงานในจังหวัดต่าง ๆ ร่วมผนึกกำลังลงพื้นที่กระจายการแจกจ่ายสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย”

โดยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เครือ ซี.พี.ได้เริ่มทยอยนำร่องแจกจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มูลนิธิดวงประทีป ชุมชนคลองเตย, ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 20,000 กระปุก (กระปุกละ 75 แคปซูล) และอีกส่วนหนึ่งแจกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

นอกจากนี้ยังได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10,000 กระปุก เพื่อกระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป และล่าสุดมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้กลุ่มอาสาสมัครเส้นด้าย (Zendai) 10,000 กระปุก พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยซีพีจำนวน 10,500 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะผู้แทนเครือ ซี.พี.ในการส่งมอบ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20,000 กระปุก กล่าวว่า ต้องการส่งต่อความห่วงใยไปสู่พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ผ่านโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มของการแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ และมอบอีกส่วนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2564

ขณะที่ส่วนของซีพีเอฟจะให้โรงงานและหน่วยงานในกลุ่ม ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อทำการแจกจ่ายต่อไปให้ประชาชน 4 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โดยจังหวัดสงขลา ทำการส่งมอบแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน โรงพยาบาลจะนะ เทศบาลบ้านไร่ และเทศบาลควนลัง

ในส่วนของจังหวัดปัตตานี มอบให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบไปยังสาธารณสุขจังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งจะมีการส่งมอบไปยังประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า แม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ลดลง แต่ยังต้องคอยเฝ้าระวัง เพราะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในยุโรป ประกอบกับยังพบพื้นที่แพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“การที่ได้รับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 20,000 กระปุกจากเครือ ซี.พี.ในครั้งนี้ จะนำไปกระจายแจกจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มกักตัวที่บ้าน (home isolation-HI) และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชาดแดนใต้ 10,000 กระปุก”

นายคริส โปตระนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย เผยว่า ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือ ซี.พี.จำนวน 750,000 แคปซูล (10,000 กระปุก) พร้อมหน้ากากอนามัยซีพีที่มาสนับสนุนกลุ่มเส้นด้าย จะถูกนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง

“แม้ว่าในช่วงนี้สถานการณ์การติดเชื้อจะเริ่มดีขึ้น แต่ยังไว้วางใจไม่ได้เนื่องจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งทำให้เป็นประชาชนเกิดความกังวล การได้รับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรครั้งนี้จะทำให้ประชาชนอุ่นใจ ใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านและเสริมภูมิคุ้มกันได้ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากกับสถานการณ์ในขณะนี้ โดยจะแบ่งการแจกจ่ายให้กับผู้ประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่”


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ