ปิดลงทะเบียนเยียวยา SMEs เฟส 2 แล้ว รวมเงินอุดหนุนกว่า 1 พันล้านบาท

พักหนี้-ยืดหนี้-sme-รายย่อย

กระทรวงแรงงานปิดลงทะเบียนร่วมโครงการช่วย SMEs เฟสที่ 2 เผยช่วยสถานประกอบการรวมทุกรอบถึง 246,099 ราย รักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,274,018 คน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ได้ปิดรับลงทะเบียนร่วมโครงการเฟสที่ 2 ทั้งทางระบบออนไลน์และที่สำนักงาน ตามกำหนดในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยผลการลงทะเบียนเฟสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564–20 ธันวาคม 2564 มีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 21,348 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 171,347 คน คิดเป็นเม็ดเงินอุดหนุนตลอดโครงการ (2 เดือน) ประมาณ 1,028,082,000 บาท

เมื่อรวมกับผลการลงทะเบียนในเฟสที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม–20 พฤศจิกายน 2564 ที่มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 223,834 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,068,075 คน และผลการลงทะเบียนรอบทบทวนสิทธิ์ วันที่ 21–27 พฤศจิกายน 2564 ที่มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 917 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 34,596 คน ทำให้ผลการลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ในทุกรอบมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการถึง 246,099 ราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 3,274,018 คน

นายสุชาติกล่าวว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก–กลาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีกำลังพร้อมรับการเปิดประเทศและกลับมาแข็งแรง ตามความตั้งใจของรัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

นอกจากการอุดหนุนเงินแก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างคนไทยที่มีอยู่เดิม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 แล้ว หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยให้สิทธิ 1 ลูกจ้าง ต่อ 1 นายจ้าง จนครบตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เดือนละไม่เกิน 201,647 ราย

ซึ่งจากเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2564 (2 เดือน) มีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้น 44,856 คน แบ่งเป็นกิจการขนาดเล็ก (ลูกจ้าง 1-50 คน) จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 34,739 คน และกิจการขนาดกลาง (ลูกจ้าง 51-200 คน) จ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มขึ้น 10,117 คนโดยประเภทกิจการที่มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่ม 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทกิจการโรงแรม รีสอร์ต ประเภทกิจการรักษาความปลอดภัย ประเภทกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ประเภทกิจการบริการด้านอาหารในภัตตาคารร้านอาหาร และประเภทกิจการร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ต

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ฝากถึงนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังไม่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม ให้เร่งดำเนินการ เมื่อสมัครแล้วจะต้องนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อมีสิทธิรับเงินอุดหนุนในเดือนดังกล่าว

ทั้งนี้ นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ