แยกขวด ช่วยหมอ

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย “มณีสุดา ศิลาอ่อน” ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร ส่งมอบขวดพลาสติกไม่ใช้แล้วจากโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” ผ่านโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” พร้อมสนับสนุนค่าผลิตชุด PPE แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 200 ชุด มูลค่า 90,000 บาท

โดยมี “แพทย์หญิงสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล” รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ และ “แพทย์หญิงอารยา บุญยะลีพรรณ” ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็ว ๆ นี้

“มณีสุดา ศิลาอ่อน” ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เปิดเผยถึงโครงการขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ ว่าเอส แอนด์ พีฯดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายเพื่อความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

“โดยได้ดำเนินโครงการขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ เพื่อรวบรวมขวดพลาสติกใสที่ไม่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และนำมาแปลงเป็นของชิ้นใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด”ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ชุด PPE มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่เชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้เอส แอนด์ พีฯได้ส่งต่อขวดพลาสติกจากโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท

โดยรวบรวมขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วจากการตั้งกล่องรับบริจาคทั้ง 10 จุด ได้แก่ สำนักงาน, โรงงาน และหน้าร้านเอส แอนด์ พีฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” รับไปส่งต่อโรงงานรีไซเคิลเพื่อคัดแยก ทำความสะอาด และบีบอัดเป็นเม็ดพลาสติกก่อนนำไปแปลงเป็นชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

พร้อมกันนี้ เอส แอนด์ พีฯยังร่วมสนับสนุนเงินค่าผลิตชุด PPE จำนวน 200 ชุด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลราชวิถีนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการดี ๆ เพื่อแบ่งปันสู่สังคมอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับโครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้…เราขอนะ” เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563

ซึ่งประสบความสำเร็จจากการเก็บขวดพลาสติกมาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน upcycling จำนวน 12,860 ตัว โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเอส แอนด์ พีฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสร้างขยะพลาสติก

อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ นอกจากจะช่วยด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานและลูกค้าของเราด้วย


สุดท้ายเอส แอนด์ พีฯขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ อย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ