ทั่วโลกต้องการแรงงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์กว่า 2 ล้านตำแหน่ง

ไมโครซอฟท์เผยปีนี้ทั่วโลกต้องการแรงงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อีกกว่า 2 ล้านตำแหน่ง ชี้เอเชียขาดแคลนบุคลากรด้านนี้มากที่สุด

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ไมโครซอฟท์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และ Sec Girl จัดกิจกรรม “Microsoft [email protected]” เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหญิงไทย

ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย สู่เส้นทางอาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมลดช่องว่างด้านความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงทักษะเชิงดิจิทัลในประเทศไทย

ภายในงานไมโครซอฟท์ได้เปิดเผยข้อมูลระบุว่า World Economic Forum ในปี พ.ศ. 2563 เผยว่าการโจมตีทางไซเบอร์และการทำทุจริตเกี่ยวกับข้อมูล (data fraud) หรือการขโมยข้อมูล (data theft) มีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2564 มีการคาดการณ์ความเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ที่ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 187 ล้านล้านบาทต่อปี

ด้วยเหตุนี้ หน้าที่การดูแลสอดส่องความปลอดภัยด้านไซเบอร์จึงเป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก เพื่อมาช่วยปกป้องและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปีนี้ โลกยังต้องการแรงงานในสาขาอาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มาเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างอยู่ถึง 2 ล้านตำแหน่ง ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ขาดแคลนบุคลากรในสาขาอาชีพดังกล่าวมากที่สุด

สำหรับประเทศไทย แรงงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้หญิงอยู่น้อยกว่า 5% ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุนเส้นทางให้หญิงไทยได้ก้าวสู่สายอาชีพนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “Break the Bias – ทลายอคติ” ที่มีต่อผู้หญิง เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2565 เพื่อลดช่องว่างและสร้างโอกาสให้ผู้หญิงในสายอาชีพนี้นางชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สาขาอาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้ผู้หญิงสามารถแสดงศักยภาพและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

ในปัจจุบัน โลกดิจิทัลมีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากมายมหาศาล และความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรคือสิ่งสำคัญที่สุด ดังนั้นอาชีพการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงนับเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากที่สุดทั่วโลก และผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะสามารถเติบโตในสายงานนี้ได้

“เรามีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลและความรู้ที่จำเป็น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลดล็อกศักยภาพของผู้หญิงให้เติบโตและประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพความปลอดภัยด้านไซเบอร์ในอนาคต ไมโครซอฟท์ตระหนักดีถึงความสำคัญของมุมมองที่หลากหลายที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์

เพราะความหลากหลายจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร และนำมาซึ่งแนวคิดจากผู้หญิง และที่ช่วยให้องค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เคย”

ด้านนาวาอากาศเอกอมร ชมเชย​ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในขณะที่โลกกำลังเดินหน้าสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการแก้ปัญหา จึงต้องมีความพร้อมทั้งการเตรียมคน กระบวนการ และเทคโนโลยี

ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศของเรายังมีความต้องการแรงงานด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์อีกจำนวนมาก เราจึงมีทั้งหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับพื้นฐาน และระดับผู้เชี่ยวชาญ ไปจนกระทั่งส่งเสริมการสอบใบประกาศนียบัตร และใบรับรองความเชี่ยวชาญไซเบอร์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ดร.ศิริกานต์ พุกกะวรรณะ Security Cloud Solution Architect ไมโครซอฟท์ เอเชีย กล่าวว่า นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดการโจมตีทางไซเบอร์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2563 เกิดการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน มีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 238% และในปี พ.ศ. 2564 บริษัททั่วโลกต้องเผชิญปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น

และนี่คือเหตุที่การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจเกิดกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หัวใจสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์คือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือองค์กรและธุรกิจต่าง ๆ ในการรักษาข้อมูลไว้ให้ดีที่สุด พร้อมนำเครื่องมือและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น Calendar, Outlook, Alarm หรือ Notes เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้าง Work Life Harmony ให้กับการทำงานของเรา


อย่างไรก็ตาม ไมโครซอฟท์มีช่องทางการเรียนรู้เพื่อให้เยาวชนสามารถฝึกอบรมทักษะเชิงดิจิทัลของตนเองเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดงานในอนาคต ผ่าน Microsoft Learn ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แบบทีละขั้น ที่มีตัวเลือกคอร์สเรียนทั้งหมดกว่า 3,800 คอร์ส และสามารถคัดกรองผลลัพธ์การค้นหาคอร์สเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ