เบิกเงินประกันสังคม ใช้ใบรับรองแพทย์-ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ได้แล้ว

ประกันสังคม

ประกันสังคมยกระดับการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน ใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ล่าสุดกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข นำระบบการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบ digital health

ซึ่งการนำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานในครั้งนี้ จะส่งผลดีไปยังผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น นำไปใช้ในการสมัครงาน ลาป่วย หลักฐานในการประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน “หมอพร้อม” ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลง ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถโหลดเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกรณีใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ยื่นประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก


นายบุญสงค์กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,000 แห่ง ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ