5 อันดับอุตสาหกรรม S-Curve ที่ต้องการคนมากที่สุด เช็กตำแหน่งงานที่นี่

5 อันดับอุตสาหกรรม S-Curve ที่ต้องการคนมากที่สุด

กระทรวงแรงงงานเตรียมตำแหน่งงานในประเทศ-ต่างประเทศ มากกว่า 2.7 แสนอัตรา รองรับคนหางานผ่านออนไลน์ พร้อมแจง 5 อันดับ อุตสาหกรรม S–Curve ที่มีความต้องการจ้างงานมากที่สุด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างในประเทศไทยไว้ 158,503 อัตรา และในต่างประเทศ 114,474 อัตรา รวมทั้งสิ้น 272,977 อัตรา ที่ต้องการจ้างงานแบบไม่ระบุวุฒิการศึกษา 197,326 อัตรา ระดับ ปวช. และ ปวส. 36,771 อัตรา ปริญญาตรี 35,593 อัตรา ปริญญาโทและปริญญาเอก รวม 3,287 อัตรา

ซึ่ง 5 จังหวัดที่ต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และระยอง ตามลำดับ

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังเตรียมตำแหน่งงานในอุตสาหกรรม S-Curve มากกว่า 4 หมื่นอัตรา ตามข้อสั่งการพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมเดิม (S-Curve) พร้อมกับสร้างอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-Curve)

สอดรับกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อทำให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ โดยสามารถเช็กตำแหนงงานได้ที่ลิงค์นี้ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ”

“พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยนักศึกษาจบใหม่ และคนหางาน จึงได้กำชับกระทรวงแรงงาน เร่งหาตำแหน่งงานให้เพียงพอกับผู้ว่างงาน และนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน”

โดยข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2565 พบว่า อุตสาหกรรม S-Curve 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุดได้แก่

  1. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  2. อุตสาหกรรมยานยนต์
  3. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
  4. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  5. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน สามารถใช้บริการที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ”

โดยสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด แล้วจับคู่ (matching) ตำแหน่งงานตามพื้นที่และภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่ และสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการช่องทางรับสมัครงาน สามารถลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694