รมว.สุชาติ บินเจรจาเกาหลี เพิ่มโควตาส่งแรงงานไทย ปรับข้อจำกัดอายุ

สุชาติ-เกาหลี

กระทรวงแรงงานยกทีมบินเจรจาเกาหลี จัดส่งแรงงานเพิ่ม พร้อมกับขอให้ขยายอายุรับแรงงาน และจะร่วมมือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดือนทางไปพบ นายลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือข้อราชการด้านแรงงานประเด็นการขยายตลาดแรงงานระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (EPS) และการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย

การเดินทางครั้งนี้ไปพร้อมนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน โดยมีนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อัครราชทูต ณ กรุงโซล นายนิธิพัฒน์ วัฒนสุวกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

รมว.สุชาติกล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ที่มีการตรวจคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นก่อนเดินทาง และมีความพร้อมในการจัดส่งแรงงานมาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จึงอยากให้ทางการเกาหลีพิจารณาเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานระบบ EPS ให้กับประเทศไทยส่วนการขยายอายุแรงงานในระบบ EPS นั้น ปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีมีนโยบายส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ จึงอยากให้มีการปรับข้อจำกัดด้านอายุขั้นสูงของแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสแรงงานสูงอายุและมีประสบการณ์ทำงานสูงสามารถทำงานในเกาหลีได้

ขณะที่การแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนั้น ประเทศไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานให้ถูกกฎหมาย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาหลีใต้อย่างถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในเกาหลีใต้ตามระบบ EPS จำนวน 22,663 คน ส่วนใหญ่ทำงานในภาคการผลิต ก่อสร้าง เกษตรและปศุสัตว์ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้กำหนดให้การเดินทางเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว เมื่อการนำเข้าแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะส่งผลดีต่อแรงงานไทยเช่นกัน

รมว.สุชาติ ยังได้กล่าวถึงมาตรการดูแลแรงงานในประเทศไทยในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาด้วย ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านแรงงานระหว่างกันรวมทั้งกระชับความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ด้านนายลี จอง ชิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ในนามรัฐบาลเกาหลีใต้ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและคณะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะกระชับความร่วมมือด้านแรงงานในวันนี้


“แรงงานไทยมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ เนื่องจากปัจจุบันแรงงานไทยในเกาหลีใต้มีมากเป็นอันดับสองของจำนวนแรงงานต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาทำงานในเกาหลีใต้ ส่วนประเด็นข้อหารือต่าง ๆ ในวันนี้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ