องค์กรลูกจ้างค้าน ร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

องค์กรลูกจ้างค้าน ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ….. ขอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยด่วน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจาก นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และนายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่ได้นำสมาชิกเข้ายื่นหนังสือและช่อดอกไม้ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยเหลือคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ…..ฉบับผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุรชัยกล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยที่มาของร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….ฉบับดังกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีและจัดประชุมเพื่อยกร่างดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558ในสมัยนั้นมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน

ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ทำให้การรวมตัวของภาคแรงงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและทำได้ง่ายขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องและระงับข้อพิพาทแรงงานมีความชัดเจน คำนึงถึงประโยชน์ของลูกจ้าง นายจ้าง และผู้ใช้บริการสาธารณะที่อาจได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรภาคแรงงานได้มีการประชุมหารือร่วมกันในเวทีที่เป็นทางการเพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี หรือ ครม.ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์

“ปัจจุบันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้เลยขั้นตอนของกระทรวงแรงงานไปแล้ว ไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้ต้องไปดำเนินการในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ นายพนัสจึงเสนอขอตัวแทนลูกจ้าง 2 คน คือ ตนและนายชินโชติ เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญในสัดส่วนของรัฐบาล เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี” นายสุรชัย กล่าวตอนท้าย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ