กระทรวงแรงงานปล่อยกู้นายจ้าง วงเงิน 1 ล้าน ไม่มีดอกเบี้ย ใช้เสริมทักษะลูกจ้าง

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงานมีเงินให้กู้ยืมจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สูงสุด 1 ล้านบาท แบบไม่คิดดอกเบี้ย หมดโปร 15 กรกฎาคม 2565 ช่วยนายจ้างมีเงินทุนไปพัฒนาทักษะลูกจ้างในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้สถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกู้ยืม เพื่อนำไปใช้ในการฝึกอบรม หรือนำไปใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่พนักงานและแรงงานทั่วไป วงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท แบบไม่มีดอกเบี้ย สมัครได้ภายใน 15 กรกฎาคม 2565 นี้

“วงเงินกู้ยืมถึงแม้จะไม่มาก แต่หากมองว่าสถานประกอบกิจการไม่ต้องนำเงินทุนของตนเองมาใช้เพื่อฝึกอบรมพนักงาน แต่สามารถนำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้แทนได้ อีกทั้งไม่มีดอกเบี้ยอีกด้วย เงินทุนของตนเองสามารถนำไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ แทน

การให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นระยะการฟื้นฟู เงินกู้ยืมดังกล่าวให้สถานประกอบกิจการได้พัฒนาทักษะลูกจ้างให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงานแล้วยังมีการเสริมสภาพคล่องได้อีกช่องทางหนึ่ง” นายสุชาติกล่าว

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดสรรเงินไว้สำหรับให้กู้ยืมจำนวน 30 ล้านบาท ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการได้กู้ยืมเงินกองทุนฯไปแล้ว จำนวน 30 แห่ง และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 1 แห่ง เป็นเงินจำนวนกว่า 21 ล้านบาทสถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้-15 กรกฎาคม 2565 และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0-2643-6039 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

“เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบหมายนางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยนางบัญฑิตา สุขสถิตย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการ และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เค จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เนเชอรัล จังหวัดนนทบุรี” นายประทีปกล่าว

นางสาวชญาณิศา เลิศฤทธาสกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เค จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เล่าว่า บริษัทดำเนินกิจการจำหน่ายโคมไฟโซลาเซลล์ ไฟถนน ไฟสปอร์ตไลท์ ไฟติดผนัง จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมากในด้านงบประมาณ เนื่องจากต้องลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง

แต่งบประมาณการพัฒนาพนักงานไม่สามารถลดได้ จึงยื่นขอกู้ยืมจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดหลักสูตรการสร้างความสุขในการทำงาน เพราะพนักงานส่วนใหญ่ต้องทำงานกลางแจ้ง ต้องเจอสภาวะอากาศที่ร้อนส่งผลให้เกิดความเครียดจากการทำงาน

ทางบริษัทจึงนำเงินกู้ยืมนี้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานสามารถทำงานให้มีความสุข และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงานได้ หากพนักงานทำงานอย่างมีความสุข ก็ทำให้บริษัทมีบุคลากรที่ดีก็ทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

ด้านนางธิดาทิพย์ จำปาแดง ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เนเชอรัล กรรมการผู้จัดการ บริษัทเนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี เทค จำกัด กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบได้นำเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน


เงินกู้ยืมนี้สามารถเป็นเงินทุนหมุนเวียนของศูนย์ทดสอบฯได้เป็นอย่างดีในช่วงวิกฤตโควิดใน 2-3 ปีที่ผ่าน หากไม่มีเงินกู้ยืมนี้ทางศูนย์ก็อาจจะผ่านวิกฤตดังกล่าวนี้อย่างยากลำบาก จึงอยากให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายดี ๆ อย่างเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไปในทุก ๆ ปี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ