ซีเอสอาร์-เอชอาร์

กลุ่มมิตรผล บ่มเพาะเยาวชน เรียนรู้ปรัชญาพอเพียงผ่านศิลปะ

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 4 (Mitr Phol Art Camp 2017) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ มีใจรักในงานศิลปะ ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดสร้างสรร...

เอ็กโก กรุ๊ป สร้างเครือข่ายดูแลแหล่งต้นน้ำ

หนึ่งในแนวทางการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์นั้น องค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ทำธุรกิจเป็นสำคัญ แต่สำหรับ "เอ็กโก กรุ๊ป" นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ยังมองครอบคลุมถึงพื้นที่อื่น ๆ เพิ่ม ...

สหกรณ์บ้านพังดาน โมเดลตัวอย่างชาวสวนยาง

คอลัมน์ ตามรอยฟ้า ปัญหาของเกษตรกร นอกจากเรื่องดินฟ้า อากาศที่ยากจะควบคุมแล้ว ยังมีเรื่องของราคาผลผลิตที่ผันผวนพอ ๆ กับภูมิอากาศ ทำให้ลูกหลานเกษตรกรต้องคิดแล้ว คิดอีกว่า การกลับไปสู่วิถีเกษตรที่สืบท...

ซีพี ออลล์ เดินหน้าธรรมสู่เยาวชน จัด ‘เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ’ สัญจรปี 2560

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” ปี 2560 พร้อมจัดบรรยายธรรมภายใต้หัวข้อ “สถาบันครอบครัวกับเยาวชนในยุคดิจิทัล” มุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้หล...

“SEAC” ผนึก “SCPD” สร้างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ในภาพรวมของบริษัทชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัท เอพีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (APM Group) ผู้นำทางด้านเทรนนิ่ง และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการบริหารธุรกิจ...

คิดอย่างคน “เคทีซี” “เรามี Digital Road Map ชัดเจน”

ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า โลกธุรกิจทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสายพานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม จึงพลอยเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ...

เปลี่ยนให้ทันโลก

คอลัมน์ ถามมมา-ตอบไป สไตล์คอนซัลต์ โดย อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา กรรมการอำนวยการ สลิงชอท กรุ๊ป แฟน ๆ ประชาชาติธุรกิจคงมีโอกาสได้ติดตามข่าวงานสัมมนาประจำปี ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลายค...

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินชวนเยาวชนร่วมกิจกรรม ประจำปี 2560

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เริ่มกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 จัดประกวด เขียนเรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ หนังสั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-15 พฤศจิกายน 2560 "ชไมพร ปภ...

“เนสท์เล่” ห่วงทรัพยากรน้ำ ปลูกฝัง “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” อย่างยั่งยืน

สถานการณ์ น้ำจืดŽ ที่นำมาใช้อุปโภคบริโภคอยู่เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ขณะที่การขยายตัวของประชากรมากขึ้น จะส่งผลให้น้ำจืดมีจำนวนจำกัด ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ในฐานะภาคเอกชนที่มีความมุ่ง...

เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง

บทความประชาสัมพันธ์ (กันต์พจน์ สุริวงศ์) Senior Content MarketingExecutive บริษัท iPrice หนึ่งปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของประเทศไทยที่ดำเนินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคงจะหนีไม่พ้นปัญหาการตกงานซึ...

ข่าวน่าสนใจ