ซีเอสอาร์-เอชอาร์

AP Academy Lab ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ

ต้องยอมรับว่า บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ยอมทุ่มงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท เพื่อยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน AP Academy เพื่อสร้าง AP Academy Lab ซึ่งเป็นแล็บเพื่อการเรียนรู้อย่างครบวงจรทางด้านอ...

“จีเอสเค” ตอกย้ำเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

จากรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในเรื่องดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2016 (Corruption Perceptions Index 2016) พบว่า 2 ใน 3 ของจำนวน 176 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ำก...

การหาพนักงาน (แนวใหม่)

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย พิชญ์พจี สายเชื้อ วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน (ประเทศไทย) เนื่องจากในประเทศไทย อัตราการลาออกของพนักงานสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เราขาดแคลนคนเก่งในตลาดแรงงาน หรือที่ภาษาอั...

บาจา สานต่อกิจกรรม “วันเกิดปีนี้ พี่ให้น้องอิ่ม”

บาจา (ประเทศไทย) สานต่อกิจกรรม “วันเกิดปีนี้ พี่ให้น้องอิ่ม” ในโครงการ Bata Children’s Program อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ครึ่งปี ซึ่งเป็นโครงการที่ทางบาจาพาตัวแทนพนักงานที่เกิดในช่วงครึ่งปีแรก หรือครึ่งปีห...

“Green For Dad” รวมพลังคนไทยสานต่องานด้านการพัฒนาพลังงาน ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

บริษัท เมน่ากรีนพลัส จำกัด ร่วมกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกประวัติศาสตร์ทางด้านพลังงานครั้งสำคัญ เพื่อตามรอย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กับการเปิดตัวโครงกา...

‘นุชบา’ คลัสเตอร์ผ้าขาวม้าชุมชน จากดิน…สู่ตลาดออนไลน์ระดับโลก

ความเข้มแข็งของธุรกิจท้องถิ่น นอกจากสินค้าจะดีมีคุณภาพ อันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวบ้านที่ช่วยกันพัฒนาสินค้า ยังต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดอย่างแข็งขันร่วมกันในระดับจังหวัด ธุรกิจตัวอย่าง...

‘RATCH’ ผนึก ‘ป่าไม้’ สานต่อ ‘คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน’

แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่ป่ายังคงเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่มนุษย์จำต้องพึ่งพิง โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ ซึ่งดำเนินการมาเป็...

ประเทศไทยไร้ขยะ (อาหาร) ปลุกพลังยับยั้งวิกฤตของเสียล้นโลก

แต่ละปีมีอาหารเหลือทิ้งจากทั่วโลกปีละ 1.3 พันล้านตัน หากมองในแง่เศรษฐศาสตร์ อาหารเหล่านี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเงิน คิดเป็นมูลค่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือเป็นมื้ออาหารให้คนบริโภคได้ถึง 840 ล้านคน ขณะเด...

“ทาทา สตีล” จัดมุมหนังสือ เพื่อเยาวชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี

เด็กเป็นวัยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขา จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคง จึงควรดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไท...

“กะเพรา” พลิกชีวิต เกษตรมั่นคงชุมชนยั่งยืน

บริเวณพื้นที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญของประเทศ เห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานเกษตร จ.ปทุมธานี ระบุว่าปี 2558 มีอยู่กว่า 404,700 ไร่ หรือ 42% ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด แต่...

ข่าวน่าสนใจ