ซีเอสอาร์-เอชอาร์

RESPAWSIBILITY เปลี่ยนมุมมอง ลดหมาแมวจรจัด

นอกจากแนวคิดการผลิตอาหารสัตว์ Formulated with Care ที่เน้นใส่ใจผู้บริโภค ใส่ใจสัตว์เลี้ยงแล้ว "บริษัท เกรทเทสท์เพ็ทแคร์ จำกัด" ผู้ผลิตอาหารส...

ปีแห่งความท้าทาย HR (1)

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ดร.จิราพร พฤกษานุกุล บริษัท อินดิโก คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ภาพการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำธุรกิจบ้านเราในหลา...

โลกใหม่ ธุรกิจใหม่ “SEAC” ไขปริศนา “Disruption”

เชื่อว่าภาพจำของธุรกิจที่ปรึกษา การฝึกอบรม และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงตลอดระยะเวลาผ่านมากว่า 25 ปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่า "เอพีเอ็ม กรุ๊ป" คือหนึ่ง...

GitHub นั่งทำงานตรงไหนก็ได้

คอลัมน์ Office Design จุดเริ่มต้นของ "GitHub" บริษัทซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน คือ การที่พวกเขานั่งทำงานกันตามร้านกาแฟ แ...

“CPF” เปิดหลักสูตร “TRIZ” พัฒนา “คน” สู่องค์กรนวัตกรรม

ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่า "นวัตกรรม" เป็นหนึ่งในหัวใจของการขับเคลื่อนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความท้าท...

บีเอสซีคอสเมโทรโลจีปันน้ำใจสร้างรอยยิ้มให้น้องสังขละบุรีเมืองกาญจน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY (บีเอสซีคอสเมโทรโลจี) จับมือ HIS&HER PLUS POINT โดยบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ...

ศูนย์ฝึกคนพิการอาเซียน ภูมิสถาปัตย์แห่งอาชีพ-คุณภาพชีวิต

มีใครบางคนกล่าวว่า...คนพิการเป็นคนจนที่สุด ในหมู่คนจนทั้งหลาย ตรงนี้อาจเป็นสิ่งสะท้อนว่านอกจากผู้พิการจะมีอุปสรรคจากความไม่สมประกอบทางร่างกา...

มณฑลแห่งความยั่งยืน

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ความยั่งยืน (sustainability) ถูกจัดให้เป็นวาระของการพัฒนาในทุกระดับ โดยในระดับโลกมีการกำหนดเป็นเป...

“โรซ่า” ชูสุขภาพเยาวชน มอบโภชนาการ-กีฬาสร้างกำลังใจ

องค์การอนามัยโลก (WHO, 1998) ให้คำจำกัดความของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพว่า เป็นโรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง เป็นสถานที่ที่มีสุขภา...

บ้านปู BC4C ปี 8 นำ SE School สู่คนรุ่นใหม่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้ม...

ข่าวเด่น