ซีเอสอาร์-เอชอาร์

กลุ่มเซ็นทรัล สานต่อ Women Cancer ร่วมสร้าง “บ้านพิงพัก” ดูแลผู้ป่วยสู้มะเร็ง

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 1 โดยมีผู้เสียชีวิตราว 60,000 รายต่อปี เฉลี่ย 7 รายต่อชั่วโมง ซึ่งโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่ถูกตรวจพบมากที่สุดในกลุ่มสตรี โดยทุก 10 ...

“ไทยยูเนี่ยน” ให้พันธสัญญาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

"บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)" ให้คำมั่นต่อการดำเนินการเพื่อจัดการกับการทำประมงผิดกฎหมาย และการทำประมงที่มากเกินไป รวมทั้งมุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานหลายแสนคนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานข...

“มูลนิธิสัมมาชีพ” ปั้นผู้นำยุคใหม่รับนโยบายประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8” ภายใต้แนวคิดหลัก ACTIVE CHANGE AGENT ผู้นำ 4.0 ดึงผู้บริหารหลากหลายระดับทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เข้าอบรมร่วมระดมสมองแลกเ...

กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 1 เมืองฮิตชาวสตาร์ทอัพในเอเชีย-ติดอันดับ 7 ของโลก

ข่าวดีนี้ได้รับการยืนยันจาก "ดร.อรรชกา สีบุญเรือง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจัดงาน “Startup Thailand 2017 - Scale up Asia” จบไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า กรุงเทพฯ ...

ตลท. รวมพลังภาคธุรกิจและภาคสังคม เตรียมจัดงาน SET Social Impact Day 2017

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมจัดงาน SET Social Impact Day 2017 เปิดเวทีเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคสังคม ภายใต้แนวคิด “Partnership for the Goals: รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” พร้อมจั...

“ยูนิลีเวอร์” ซีเอสอาร์ 3+1 เพิ่มคุณภาพชีวิต-รักษ์ สวล.

ยูนิลีเวอร์กำลังเร่งต่อยอดขยายผล แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Unilever Sustainable Living Plan) ให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เก...

“เมืองไทยฯ” Happy Family มอบความรู้การเงินแก่ชุมชน

หนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คือการเป็นผู้นำด้านประกันชีวิตในระดับภูมิภาค ที่มีความแข็งแกร่งทั้งทางด้านการเงิน การบริการ และมีภาพลักษณ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และระบบกา...

กลุ่มมิตรผล บ่มเพาะเยาวชน เรียนรู้ปรัชญาพอเพียงผ่านศิลปะ

ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะกลุ่มมิตรผล ปีที่ 4 (Mitr Phol Art Camp 2017) ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถ มีใจรักในงานศิลปะ ได้ฝึกฝนทักษะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการประกวดสร้างสรร...

เอ็กโก กรุ๊ป สร้างเครือข่ายดูแลแหล่งต้นน้ำ

หนึ่งในแนวทางการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีเอสอาร์นั้น องค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ทำธุรกิจเป็นสำคัญ แต่สำหรับ "เอ็กโก กรุ๊ป" นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ยังมองครอบคลุมถึงพื้นที่อื่น ๆ เพิ่ม ...

สหกรณ์บ้านพังดาน โมเดลตัวอย่างชาวสวนยาง

คอลัมน์ ตามรอยฟ้า ปัญหาของเกษตรกร นอกจากเรื่องดินฟ้า อากาศที่ยากจะควบคุมแล้ว ยังมีเรื่องของราคาผลผลิตที่ผันผวนพอ ๆ กับภูมิอากาศ ทำให้ลูกหลานเกษตรกรต้องคิดแล้ว คิดอีกว่า การกลับไปสู่วิถีเกษตรที่สืบท...

ข่าวน่าสนใจ