ซีเอสอาร์-เอชอาร์

“ซัมซุง” ส่งต่อภูมิปัญญา ใช้ไอทีบันทึกชาติพันธุ์ม้ง

การส่งต่อความรู้ภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่งดงาม ผ่านการบอกเล่าของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ อาจทำให้บางรายละเอียดอาจหล่นหายไปได้ โจทย์นี้ทำให้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีแนวคิดที่จะเก็บรายละเอียด...

ไทยเบฟ ครองแชมป์ผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2 ปีซ้อน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices-DJSI) ประจำปี 2562 ทั้งกลุ่มดัชนี DJSI World และกลุ่มดัชนี Emerging Market Index...

แก้ไขปัญ​หาหนี้เกษตรกร​ 3 ขั้นตอน​ตามพระราช​ดำริ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และอดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวในงานสัมม...

สามพรานโมเดล เชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์ สู่ธุรกิจช่วยเหลือสังคม

“อรุษ นวราช” กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซด์ กล่าวว่า สามพรานโมเดลเริ่มจากธุรกิจครอบครัว คือ รีสอร์ทสวนสามพราน จ.นครปฐม ช่วงที่ผมเข้ามาบริหารต่อเมื่อ 9 ปีที่แล้ว ผมอยากมีจุดขายใหม่ ๆ เลยคิดใช้สินค...

กรมการจัดหางาน จับมือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดชำระค่าธรรมเนียมทำงานต่างด้าวในเซเว่น อีเลฟเว่น

“นางเพชรรัตน์ สินอวย” อธิบดีกรมการจัดหางาน และ “นายวีรเดช อัครผลพานิช” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด รลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท...

กลุ่มเซ็นทรัล ชูความยั่งยืนองค์รวม มุ่งเน้นการพึ่งตนเองสู่ชุมชนต้นแบบ

“ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส Sustainable Development บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “หุ้นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ยกระดับชุมชนยั่งยืน” ในงานสัมมนา “...

แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม ภารกิจ 4 สร้าง พัฒนาชีวิตสตรีด้อยโอกาส

“สุรัสวดี ซื่อวาจา” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวในงานสัมมนาพิเศษหัวข้อ “หุ้นส่วนสร้างภูมิคุ้มกันสังคม ยกระดับชุมชนยั่งยืน” ในงานสัมมนา “แนวพระราชดำริ ภูมิคุ้มกันสัง...

บางจากชูปั๊มสหกรณ์ชุมชน ตัดคนกลาง-เพิ่มรายได้เกษตรกร

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทพลังงานของประเทศได้นำความเชี่ยวชาญในเชิงธุรกิจมาช่วยพัฒนาชุมชนในรูปแบบ ปั๊มน้ำมันสหกรณ์ชุมชน กว่า 600 แห่งทั...

“เนสท์เล่” คว้า “AWS” จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหาร และเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุม 190 ประเทศทั่วโลก ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับบริษัทลูกที่ผลิตน้ำดื่มภายใต้ บริษัท เนสท์เ...

“ม.ร.ว.ดิศนัดดา” ย้ำ ถึงเวลาสืบสานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง ทำให้มากกว่าพูด

วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ปาฐกถาพ...

ข่าวน่าสนใจ