ซีเอสอาร์-เอชอาร์

กษัตริย์นักออมเงิน “SiPH” แลกกระปุกทรงงาน

"การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคม และชาติบ้านเมือง" พระราชดำรัสเบื้องต้นเป็นของพระบา...

ชุมชนบ้านดอกบัว พัฒนาจากปัญหา

คอลัมน์ ตามรอยฟ้า "การทำงานใด ๆ เราไม่เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง แต่เอาใจของคนในชุมชนมาเป็นตัวทำงาน เพื่อให้เกิดความรัก และความหวงแหน" คำกล่...

ออฟฟิศ “Red Bull”

คอลัมน์ Office Design สำนักงานใหญ่ของ Red Bull แห่งนี้มีอาณาบริเวณพื้นที่กว่า 1,860 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของตึก 19th Century Buildi...

งานวิจัยฉบับใหม่ของเอวีพีเอ็น ชี้โอกาสการลงทุนทางสังคมในแถบเอเชีย

จากงานประชุมเอวีพีเอ็นที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพล่าสุด อันเป็นงานที่รวมเอานักลงทุนเพื่อสังคมของเอเชียมาไว้ด้วยกันที่ใหญ่ท...

Togetherness หัวใจบริหาร “คน” เมกาบางนา

หากเทียบ "เมกาบางนา" กับศูนย์การค้าแห่งอื่น คงต้องบอกว่าเป็น "น้องใหม่" มาก ๆ ด้วยอายุเพียง 5 ปี นับจากการก่อตั้งเมื่อปี 2555 แต่หากมองถึงตั...

AP Academy Lab ศูนย์เรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ

ต้องยอมรับว่า บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ยอมทุ่มงบประมาณกว่า 70 ล้านบาท เพื่อยกระดับความเข้มข้นของสถาบัน AP Academy เพื่อสร้าง AP ...

“จีเอสเค” ตอกย้ำเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

จากรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในเรื่องดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2016 (Corruption Perceptions Inde...

การหาพนักงาน (แนวใหม่)

คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย พิชญ์พจี สายเชื้อ วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน (ประเทศไทย) เนื่องจากในประเทศไทย อัตราการลาออกของพนักงานสูง ซึ่...

บาจา สานต่อกิจกรรม “วันเกิดปีนี้ พี่ให้น้องอิ่ม”

บาจา (ประเทศไทย) สานต่อกิจกรรม “วันเกิดปีนี้ พี่ให้น้องอิ่ม” ในโครงการ Bata Children’s Program อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ครึ่งปี ซึ่งเป็นโครงการท...

“Green For Dad” รวมพลังคนไทยสานต่องานด้านการพัฒนาพลังงาน ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9

บริษัท เมน่ากรีนพลัส จำกัด ร่วมกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร ชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกประวัติศาสตร์ทางด้านพลังงานครั้งสำคัญ เพื่อตามรอย “...

ข่าวเด่นวันนี้