ซีเอสอาร์-เอชอาร์

ร่วมแรงร่วมใจ

คอลัมน์ ตามรอยฟ้า "ผู้ผลิตควรรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในการประกอบอาชีพของแต่ละคนให้เป็นผลดีที่สุด ต้องเป็นผู้ริเริ่มงานเอง โดยอาศัยความขยันหมั่นเพียร และความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเป็นที่...

เงินค้ำประกันการทำงาน

 คอลัมน์ เอชอาร์คอร์เนอร์ โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ http://tamrongsakk.blogspot.com ผมเคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน แต่ยังมีคำถามทำนองนี้ คือ "ได้งานในบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นพนักงานต้อนรั...

“ศิริราช” ตามรอย “TQA” ยกระดับองค์กรคุณภาพสู่สากล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่ยกระดับคุณภาพด้วยการจัดการความรู้บุคลากร โดยมีการปรับเปลี่ยน และค้นหาวิธีใหม่ ๆ อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร โดยปี ...

รักษ์น้ำ The Journey สานต่อ “พ่อหลวง” สร้างฝายทั่วไทย

เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต "เอสซีจี" จึงดำเนินการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำตัวแทนชุมชน และเยาวชนรุ่นใหม่จำนวน 60 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กา...

Roche Children”s Walk เดินหน้าในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

บริษัท โรชไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โรชไทยแลนด์ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี "โรชชิลเดรนส์วอล์ค- Roche Children"sWalk" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนว...

ซีเอสอาร์ฉบับ “เมอร์ค” พนักงานจิตอาสาเติมฝันให้สังคม

บริษัท เมอร์ค จำกัด สาขาประเทศไทย มีปณิธานในการสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการจาก 3 ธุรกิจสำคัญเช่นเดียวกับเมอร์คทั่วโลก ได้แก่ ยา และสุขภาพ (Healthcare) วิทยาศาสต...

กษัตริย์นักออมเงิน “SiPH” แลกกระปุกทรงงาน

"การประหยัดอดออมเป็นรากฐานในการสร้างตัวสร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคม และชาติบ้านเมือง" พระราชดำรัสเบื้องต้นเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นแรงบันดาลใจ จนทำให...

ชุมชนบ้านดอกบัว พัฒนาจากปัญหา

คอลัมน์ ตามรอยฟ้า "การทำงานใด ๆ เราไม่เอาเงินมาเป็นตัวตั้ง แต่เอาใจของคนในชุมชนมาเป็นตัวทำงาน เพื่อให้เกิดความรัก และความหวงแหน" คำกล่าวข้างต้นเป็นคำพูดของ "บาล บุญก้ำ" ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอกบัว ต....

ออฟฟิศ “Red Bull”

คอลัมน์ Office Design สำนักงานใหญ่ของ Red Bull แห่งนี้มีอาณาบริเวณพื้นที่กว่า 1,860 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของตึก 19th Century Building ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นชั้นสูงที่สุด ทั้งยั...

งานวิจัยฉบับใหม่ของเอวีพีเอ็น ชี้โอกาสการลงทุนทางสังคมในแถบเอเชีย

จากงานประชุมเอวีพีเอ็นที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพล่าสุด อันเป็นงานที่รวมเอานักลงทุนเพื่อสังคมของเอเชียมาไว้ด้วยกันที่ใหญ่ที่สุด ทั้งนี้เอวีพีเอ็นได้เปิดตัวงานวิจัยล่าสุดที่ว่าด้วยเรื...

ข่าวน่าสนใจ