กรมศิลป์ ชวนชมนิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

กรมศิลปากร

กรมศิลปากรนำพระพุทธรูป 81 องค์ จัดแสดงนิทรรศการ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” เนื่องในโอกาสสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา พร้อมนิทรรศการพิเศษ “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา กรมศิลปากรจึงจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” และ “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” ขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

กรมศิลปากร

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา

นิทรรศการพระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นำเสนอเรื่องราวของคตินิยมในการสร้างรูปแทนพระพุทธเจ้าเพื่อสักการบูชา การออกแบบท่าทาง และการแสดงปางอันมีความหมายในทางประติมานวิทยา โดยได้คัดเลือกพระพุทธรูปโบราณที่มีพุทธศิลป์งดงามในแต่ละสกุลช่าง มีความโดดเด่น สะท้อนถึงคติความเชื่อทางศาสนาและสุนทรียภาพความงามในแต่ละสมัยมาจัดแสดงจำนวน 81 องค์ ในนิทรรศการเรื่อง “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” เพื่อให้เห็นพัฒนาการของพระพุทธรูปในประเทศไทย

กรมศิลปากร

Advertisement

โดยพระพุทธรูปที่กรมศิลป์นำมาจัดแสดงครั้งนี้เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่จัดแสดงและเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย

พระพุทธรูปรุ่นเก่าที่พบรุ่นแรกในดินแดนประเทศไทยโดยเข้ามาพร้อมกับการติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกเมื่อประมาณ 800-1,700 ปีมาแล้ว, พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี, พระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัย, พระพุทธรูปศิลปะลพบุรี, พระพุทธรูปศิลปะล้านนา, พระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง, พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย, พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา และพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์

อาทิ หลวงพ่อเพชร วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท ศิลปะสุโขทัย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี, พระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก จังหวัดสุโขทัย, พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนา จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย, พระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และพระเจ้าเข้านิพพาน ศิลปะรัตนโกสินทร์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น

Advertisement

กรมศิลปากร

สำหรับนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดง อาทิ แผ่นไม้สลักเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และดอกพิกุลทอง ดอกพิกุลเงิน สมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือสมุดไทย ฝาบาตรและเชิงบาตรประดับมุกที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 5

นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศ์ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้สร้างสรรค์ขึ้น อาทิ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562, คนโทน้ำอภิเษก จังหวัดนนทบุรี และหีบพระศรีพร้อมลูกหีบ ๓ องค์ เป็นต้น

กรมศิลปากร

  • นิทรรศการ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึง 10 กันยายน 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  • นิทรรศการพิเศษ “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึง 17 กันยายน 2566 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  • เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันอังคาร)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง