ดีพร้อม ปั้นนักออกแบบ โชว์ผลงานสร้างสรรค์ประดับวงการแฟชั่นไทย

ดีพร้อม ปั้นนักออกแบบ โชว์ผลงานสร้างสรรค์ประดับวงการแฟชั่นไทย

ดีพร้อม ปั้นนักออกแบบหน้าใหม่ โชว์ผลงานสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle” ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่สากล

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม โชว์ผลงานปั้นนักออกแบบหน้าใหม่อัพสกิลองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์ และสร้างความแตกต่างด้านการออกแบบ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในเศรษฐกิจยุคใหม่

พร้อมจัดแสดงผลงานรักษ์โลกของนักออกแบบ จากวัสดุสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle” แฟชั่นที่จะต้องมาพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

“นายวัชรุน จุ้ยจำลอง” รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เผยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญา ในการเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

ดีพร้อมตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมรุ่นใหม่ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (The New Face Designer to DIPROM 2023) เพื่อมุ่งพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสประสบการณ์ การทำงานร่วมกับเพื่อนนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เพื่อช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จ นำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอย่างยั่งยืน

“ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียุคใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องได้รับการพัฒนาแนวคิด และองค์ความรู้ พร้อมเรียนรู้ที่จะนำแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น” นายวัชรุนกล่าว

กูรูแฟชั่นร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

สำหรับกิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมรุ่นใหม่ในปีนี้ ได้คัดเลือกนักออกแบบ 27 ราย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ การตลาด การสร้างแบรนด์ และการสร้างแรงบันดาลใจจากกูรูในวงการแฟชั่นของประเทศไทย

อาทิ ผักกาด ประภากาศ แบรนด์ HOOK’s, อู๋ วิชระวิชญ์ แบรนด์ WISHARAWISH, ลิ้ม สมชัย แบรนด์ FLYNOW, โก้ ชัยชน แบรนด์ Good Mixer และจ๋อม ศิริชัย จากแบรนด์ THEATRE

นอกจากนี้ ยังมีพี่เลี้ยงประจำโครงการ อาทิ ไก่-บัญชา ชูดวง อาจารย์ภาควิชาแฟชั่น, เอก ทองประเสริฐ และโย-ทรงวุฒิ ทองทั่ว จากรีนิม โปรเจค

บรรดาพี่เลี้ยงจะคอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ตั้งแต่การปรับพื้นฐานความพร้อมของนักออกแบบเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่สู่นักออกแบบมืออาชีพรุ่นใหม่ ร่วมแชร์ประสบการณ์กับนักออกแบบระดับประเทศ กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานของนักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 27 ราย ภายใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle” แฟชั่นที่จะต้องมาพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

สุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่

สำหรับผู้ชนะรางวัลสุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่ มีทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ “อารดา เพ็งจันทร์” รางวัลชนะเลิศสุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่, “พณดา วงศ์ใหญ่” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ “กิตตินันท์ อันนานนท์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นอกจากนี้ ยังมีการมอบวุฒิบัตรแก่นักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 27 รายด้วย

นายวัชรุนกล่าวต่อว่า ดีพร้อม มุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โดยเฉพาะในด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างเครือข่าย รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรนักออกแบบหน้าใหม่และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ต่อยอดธุรกิจด้านแฟชั่น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลต่อไป