มติชน อคาเดมี ตามรอยประวัติศาสตร์ “บางขลัง” สุโขทัย ยังไม่สิ้นมนต์ขลัง

จบลงไปอย่างอิ่มสุขพร้อมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำหรับทริป “บางขลัง” ยังไม่สิ้นกลิ่นมนต์ขลัง สุโขทัย ที่ มติชน อคาเดมี จัดขึ้น 2 วัน 1 คืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินที่มุ่งสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ หันมาเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

โดยทริปนี้ แอร์เอเชีย ได้พาคณะร่วม 16 ชีวิต บินลัดฟ้าจากท่าอากาศยานดอนเมือง แลนดิ้งสู่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่แอร์เอเชียดูแลคณะทัวร์เป็นอย่างดี โดยมี ผศ.ดร.นนทพร อยู่มั่งมี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายถึงความสำคัญของสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างถึงรสถึงชาติ

ผศ.ดร.นนทพร อยู่มั่งมี
ผศ.ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

เริ่มต้นตามรอยประวัติศาสตร์ “บางขลัง” ยังไม่สิ้นกลิ่นมนต์ขลัง สุโขทัย โดยคณะทัวร์ออกเดินทางโดยรถบัสจากสนามบินพิษณุโลกไปยังหมุดหมาย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ที่พาทุกคนย้อนอดีต เห็นร่องรอยความเจริญเฟื่องฟูของเมืองศรีสัชนาลัย จากนั้นแวะสักการะ “หลวงพ่อศิลา” พระพุทธรูปนาคปรกหินทรายในอิทธิพลศิลปะเขมร ปางสมาธิ ณ วัดทุ่งเสลี่ยม

ก่อนจะเดินทางไปยัง โบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองบางขลัง วัดใหญ่ชัยมงคล ชมเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือทรงดอกบัวตูม ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระบรมธาตุประจำเมือง พร้อมฟังเรื่องราวของ “เมืองบางขลัง จากชุมชนโบราณที่มีมาก่อนรัฐสุโขทัย สู่เมืองที่ตั้งอยู่บนแนวถนนพระร่วงระหว่างเมืองสุโขทัยกับเมืองศรีสัชนาลัย” เดินทางต่อไปยัง วัดโบสถ์ สักการะ “หลวงพ่อขาว”

ผู้ร่วมทริป “บางขลัง” ยังไม่สิ้นกลิ่นมนต์ขลัง จ.สุโขทัย
ผู้ร่วมทริป “บางขลัง” ยังไม่สิ้นกลิ่นมนต์ขลัง จ.สุโขทัย
เจ้าหน้าที่สายการบินแอร์เอเชีย ดูแลผู้ร่วมทริปเป็นอย่างดี
สายการบินแอร์เอเชียสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
บรรยากาศทริป “บางขลัง” ยังไม่สิ้นกลิ่นมนต์ขลัง จ.สุโขทัย

ในทริปนี้ยังพาคณะเดินทางไปยัง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านวังหาด ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีอายุราว 2,500 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่ต่อเนื่องเข้าสู่ยุคเหล็ก จากนั้นมุ่งหน้าเยือน กลุ่มโบราณสถานนอกเขตกำแพงเมืองฝั่งทิศใต้ ได้แก่ วัดเชตุพน ชมกำแพงแก้วที่สร้างจากหินชนวนขนาดใหญ่ และ วัดเจดีย์สี่ห้อง

ปิดท้ายด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ชมโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย รวมทั้งเมืองโบราณใกล้เคียง จากนั้นมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานพิษณุโลก เพื่อโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย กลับมายังกรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเช็กสัมภาระให้คณะทัวร์ประวัติศาสตร์มติชน อคาเดมี เรียกว่าเป็นทริปที่ได้ดื่มด่ำกับเสน่ห์ของจังหวัดสุโขทัยกันแบบจุใจ สะดวกสบาย แถมประหยัดเวลากับบริการของสายการบินแอร์เอเชีย

นักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรองในประเทศไทย สามารถเช็กตารางบินของแอร์เอเชียได้ที่ https://www.airasia.com/flights/th/th/Thailand