มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเดินหน้านโยบายเชิงรุกช่วยสังคม “ศาลใหม่ไต้ฮงกง” ย่านสาทรเปิดรับตรุษจีนปีหน้า

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งแถลงผลดำเนินงานปี 2566 ใช้เงินกว่า 500 ล้านบาท “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” เดินหน้านโยบายเชิงรุกช่วยสังคม “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” เตรียมเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะรับเทศกาลตรุษจีนปี 2568

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมคณะกรรมการเปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2566 มูลนิธิ เป็นสะพานบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาช่วยสาธารณกุศลกว่า 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ใช้งบประมาณ 426 ล้านบาท

สำหรับการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) คืบหน้ากว่า 90 % แล้ว หลวงปู่ไต้ฮงกงทำจากหินหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งได้ประดิษฐานเรียบร้อยแล้วภายในศาลเจ้าใหม่

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า งบประมาณการช่วยเหลือ 501 ล้านบาทในปี 2566 ของมูลนิธิ เป็นการช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ การ “ช่วยชีวิต” มูลนิธิ มีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยและฌาปนกิจสุสาน ในงานกู้ชีพ กู้ภัย สนับสนุนงานนิติเวช และงานฌาปณกิจ บริการช่วยเหลือประชาชน รับแจ้งเหตุผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชั่น ป่อเต็กตึ๊ง 1418 มีอาสาสมัครไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

Advertisment

พร้อมให้การช่วยเหลือจากเหตุต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการช่วยเหลือในต่างประเทศ นอกจากนี้ มีแผนกฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้านการ “รักษาชีวิต” มูลนิธิ มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงถิ่นทุรกันดาร และยังสนับสนุนห้องผ่าตัด

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อย ผู้ป่วยโรคไต ทั้งยังร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

ด้านการ “สร้างชีวิต” มูลนิธิ ได้ดำเนินไปแล้ว กว่า 10 โครงการ ครอบคลุมด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการดำรงชีพ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิ เปิดโครงการคาราวานปันสุขให้ชุมชน โครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

เป้าหมายปี 2567 มูลนิธิ มีนโยบายเดินหน้าพัฒนาการปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ทุกชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงพัฒนาและขยายขอบข่ายการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคมอย่างครบวงจรตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ภายใต้ปณิธาน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

Advertisment

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง