BEM จัด Exclusive Walk ศิลปะสุโขทัย พาชมจารึกฝาแฝด ในงาน “มรดกสยาม ๓ สมัย” 

รุ่งอรุณแห่งความสุข BEM จัด Exclusive Walk ศิลปะสุโขทัย พาชมจารึกฝาแฝดในงาน “มรดกสยาม ๓ สมัย” 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 67 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “Happy Journey with BEM มรดกสยาม ๓ สมัย “ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. เวลา 09.00-20.00 น.

โดยเวลา 14.00 น. มีกิจกรรม Exclusive Walk : ชมห้องสุโขทัย บรรยายโดย ผศ.ธนกฤต ลออสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งภายในห้องสุโขทัย ประกอบไปด้วย ศิลปะสุโขทัย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อายุหลายร้อยปี อาทิ บรรพแถลง จารึก ขอบพระพุทธบาทสลักภาพอดีตพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพุทธรูปลีลา พระพรหม พระวิษณุ พระอิศวร เครื่องประดับยอดจั่ว

Advertisment

ผศ.ธนกฤตกล่าวว่า ความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยนั้นต่อเนื่องมาจากยุคก่อนหน้า คืออารยธรรมขอม ที่เห็นเด่นชัดคือ บรรพแถลง ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมปราสาทแบบเขมร บรรพแถลงที่พบชิ้นนี้เดิมประดับอยู่บนยอดปราสาทวัดพระพายหลวง จ.สุโขทัย เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางแห่งแรกของเมืองสุโขทัย บรรพแถลงชิ้นนี้ได้อิทธิพลมาจากขอมโบราณ เป็นแผ่นหินรูปทรงแบน มีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่

บ่งชี้ว่าปราสาทในวัดพระพายหลวงสร้างขึ้นในยุคพุทธศาสนา มีของเล็ก ๆ ในมือพระพุทธรูป เขาตีความว่าเป็นตลับยา ดังนั้น อาจหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในพุทธศาสนานิกายมหายาน ในนิกายนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่หลายองค์ มีอยู่หนึ่งองค์ที่เป็นเทพแห่งการรักษาโรค คือพระไภษัชยคุรุ เชื่อว่าในยุคแรกบริเวณวัดพระพายหลวงอาจจะนับถือนิกายมหายานมาก่อน สืบเนื่องจากอารยธรรมแบบขอม

Advertisment

ผศ.ธนกฤตกล่าวต่อว่า มีการพบแผ่นจารึกมากมาย เช่น จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด พบที่วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เมื่อพุทธศักราช 2499 เป็นจารึก ภาษาไทย อักษรไทยสุโขทัย พุทธศักราช 1935 ปู่ขุนจิดขุนจอดเป็นชื่อผีบรรพชนในสมัยนั้น ในจารึกนี้เอ่ยชื่อผีบรรพบุรุษ มีข้อความสาปแช่งทำสัญญากัน ระหว่างกษัตริย์สุโขทัยและกษัตริย์เมืองน่าน ความน่าสนใจคือพบจารึกฝาแฝดที่มีข้อความคล้ายกัน ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พบจารึกวัดศรีชุม พระยาสโมสรธรรพการ เจอที่ในอุโมงค์วัดครีชุม แต่ใช้ตัวอักษรไทยยุคพระเจ้าลือไทย,จารึกนครชุม พบที่วัดพระบรมธาตุ จ.กำแพงเพชร

ใครยังไม่มีแพลน ปักหมุดงานนี้ได้เลย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-20.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจสามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ทางออกที่ 1 จากนั้นขึ้นรถ EV มาต่อ บริการฟรี ! ตั้งแต่เวลา 11.00-20.30 น. ระหว่าง MRT สถานีสนามไชย-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร งานนี้ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย