ไทย-จีนจับมือดันยอดการค้า เร่งแก้อุปสรรค-ดึง 300 บริษัทลงทุน EEC

รมช.พาณิชย์ ไทย-จีน หารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันดันยอดค้า 1.2 แสนล้านในปีཻ แก้ไขปัญหาส่งมอบสินค้าเกษตรข้าว-ยาง พร้อมดึงจีนลงทุน EEC

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมร่วมกับนางเกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อเตรียมการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งที่ 6 ระดับรองนายกรัฐมนตรีไทย-จีน ซึ่งฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพเร็ว ๆ นี้ โดยประเด็นหลักในการหารือ ไทยขอให้จีนพิจารณาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ในที่ประชุม JC ครั้งต่อไป


นอกจากนี้ ไทยขอให้จีนช่วยติดตามและผลักดันการส่งมอบสินค้าข้าว และยางพารา ตามที่รัฐบาลลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในส่วนยางพารา ปริมาณ 200,000 ตัน ส่งมอบไปเพียง 16,667 ตัน หรืออาจจะให้ทำ MOU ฉบับใหม่ ตั้งเป้าหมาย 300,000 ตัน แต่ฝ่ายจีนขอให้ไทยดูแลมาตรฐานยางที่จะส่งมอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์

จากยางพาราในไทย ระหว่างนักลงทุนจีนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้วย

ส่วนสินค้าข้าวได้ลงนาม MOU 2 ฉบับ ฉบับละ 1 ล้านตัน ขณะนี้ส่งไปแล้ว 400,000 ตัน เหลืออีก 600,000 ตัน และกำลังเจรจาซื้อขายลอตที่ 2 พร้อมขอให้เร่งรัดสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (AQSIQ) มาตรวจสอบรับรองโรงสีเพิ่ม รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการผลิตรังนกแดง เพื่อให้ผู้ผลิตและแปรรูปรังนกสามารถส่งออกได้

นางสาวชุติมากล่าวว่า สำหรับกำหนดการประชุม JC ไทย-จีน เดิมจะประชุมในวันที่ 19-20 มกราคม 2561 แต่ฝ่ายจีนติดภารกิจประชุมพรรคการเมืองจึงได้ขอเลื่อนออกไป อย่างเร็วที่สุดอาจเป็นช่วงเดือนมีนาคม 2561 ขึ้นอยู่กับรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่าย ขณะที่นางเยี่ยนได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สำหรับการเยือนไทยของนายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐจีน ประกอบด้วยการประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ 6 โดยมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีไทย การเยี่ยมชมโครงการ EEC ซึ่งฝ่ายจีนสนใจสอบถามถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งรัฐบาลจีนพร้อมให้การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) และจะนำนักธุรกิจมาร่วมการประชุมด้วยไม่ต่ำกว่า 300 คน

“ไทยและจีนตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 120 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 จากปัจจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ในช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 2560 มีมูลค่าการค้า 67 พันล้านเหรียญสหรัฐ และจีนเข้ามาลงทุนในไทยมีมูลค่า 385 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย 9.8 ล้านคน”