PTG ผนึกกรมการค้าภายใน ช่วยชาวสวนลำไยล้นตลาด

PT ร่วมกับกรมการค้าภายใน ช่วยชาวสวนลำไยอบแห้ง 110 ตัน ระบายผลผลิต นำมาสมนาคุณลูกค้า PT Max Card เมื่อเติมน้ำมัน หรือ LPG ขั้นต่ำ 200 บาท รับลำไยอบแห้งฟรี ! ขนาด 200 กรัม ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่เข้าร่วมรายการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ วรรณวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ PTC บริษัทในกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซื้อลำไยอบแห้งทั้งเปลือก 110 ตัน ในโครงการ “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมใจ PTG ช่วยชาวสวนลำไย” ในช่วงผลผลิตลำไยภาคเหนือในปี 2565 มีผลผลิตออกมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้าสมาชิก PT Max Card

โดยเมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด หรือ LPG ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป รับฟรี ! ทันทีลำไยอบแห้ง 1 ถุง น้ำหนัก 200 กรัม โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/สมาชิก/วัน ที่สถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 556 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว นครปฐม และสมุทรสาคร ที่ร่วมรายการ ช่วงวันแม่แห่งชาติ หรือจนกว่าของจะหมด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวสวนลำไยในภาคเหนือ และคืนกำไรให้กับลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card

               

“การเข้าไปอุดหนุนผลผลิตลำไยจากเกษตรกร เพื่อนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้า ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ไม่เพียงเป็นการขยายช่องทางในการระบายผลผลิตที่กำลังประสบปัญหาล้นตลาดและมีราคาตกต่ำเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพ ให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถนำพาชีวิตและครอบครับให้อยู่ดี มีสุข ตลอดไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ขณะที่นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณ PTG ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดภาคเหนือ โดยกรมการค้าภายใน พร้อมดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยอุดหนุนลำไยในช่วงนี้