พาณิชย์ขอวิเคราะห์ต้นทุน นม-ปลากระป๋อง-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ยึดวิน-วิน โมเดล

ราคาสินค้า

พาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้า พร้อมขอวิเคาะห์ต้นทุนให้รอบคอบโดยยึดนโยบาย วิน-วิน โมเดลที่ทุกฝ่ายอยู่ได้ นม-ปลากระป๋อง-บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมยังไม่ได้รับรายงานว่าจะมีผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้ามายื่นหนังสือ กรณีขอขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจาก 6 เป็น 8 บาทต่อซอง ที่มีการทำเรื่องขอขึ้นราคาไปก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการยื่นหนังสือเมื่อไร แต่ก็ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด พร้อมเข้าใจทุกฝ่าย

จากนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลราคาสินค้า โดยใช้ วิน-วิน โมเดล ดูแลทุกฝ่ายให้สามารถอยู่ได้ ซึ่งกรมก็อยู่ระหว่างการพิจารณากรณีที่ผู้ประกอบการขอขึ้นราคาสินค้า อาทิ นม ปลากระป๋อง และบะหมี่กึ่งสำเร็รูป

               
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี

“ยังพิจารณากรณีที่ผู้ประกอบการขอขึ้นราคาสินค้า โดยคำนึงว่าให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ผู้บริโภคน้อยที่สุด ซึ่งต้องหาราคา ตัวเลขที่เหมาะสม ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเข้าใจว่ามีภาระของต้นทุนสินค้าและบริการ ซึ่งแต่ละรายการมีต้นทุนที่ต่างกัน”

ขณะนี้กรมยังไม่ได้พิจารณาให้มีการปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะในรายการสินค้าอุปโภค-บริโภค หรือที่มีการขอขึ้นราคาสินค้าเข้ามา และยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ให้ค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งหารือกับผู้ประกอบการเป็นระยะว่าสินค้ามีเพียงพอหรือไม่

ติดตามค่าไฟขึ้น

ร้อยตรีจักรากล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ค่าไฟฟ้ามีการปรับขึ้นจะมีผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้าหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังบอกไม่ได้มองว่าเร็วไป เพราะต้นทุนพลังงานจะมีผลต่อราคาสินค้ามากน้อยแค่ไหน ต้องดูประเภทและชนิดของสินค้านั้น ๆ ด้วย เนื่องจากประเภทสินค้า การผลิตสินค้ามีการใช้พลังงานต่างกัน อาจจะใช้ไฟฟ้า น้ำมันเตา หรือก๊าซธรรมชาติในการผลิต ดังนั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษาและติดตาม จึงยังบอกไม่ได้ว่ากระทบเท่าไร อย่างไร

Advertisement

ส่วนกรณีการร้องเรียนราคาสินค้า ปัจจุบันยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และส่วนใหญ่ร้องเรียนในเรื่องของการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และขายสินค้าไม่ตรงราคากับที่แสดง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการปรับเป็นที่เรียบร้อย

ลุยพาณิชย์ลดราคาต่อเนื่อง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “คาราวานพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20” ได้ปล่อยคาราวานสินค้าราคาถูก ออกจำหน่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมไม่ต่ำกว่า 700 จุดต่อวันโดยเฉลี่ย โดยแยกเป็นกรุงเทพฯ 100 จุด และต่างจังหวัด 600 จุด ในต่างจังหวัดจะแบ่งออกไปจังหวัดละ 8 จุดกระจายและหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูก

ทั้งนี้ เชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ตลอดโครงการ 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการในวันที่ 5 สิงหาคม จนถึง 5 ตุลาคม 2565 คาดว่าลดภาระค่าครองชีพประชาชนไม่ต่ำกว่า 300-500 ล้านบาท และจะมียอดการขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ส่วนจะมีลอตต่อไปหรือไม่นั้นก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยที่ผ่านมา 19 ลอตสำหรับพาณิชย์ลดราคา ก็จะดูตามความต้องการและสินค้าในช่วงนั้น ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน