ครม.ไฟเขียว ขึ้นราคาน้ำนมดิบ 1.50 บาท ครั้งแรกในรอบ 8 ปี

ครม.ไฟเขียว ปรับขึ้นราคาน้ำนมดิบครั้งแรกในรอบ 8 ปี จากเดิม 19 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 20 บาทต่อกิโลกรัม

วันที่ 23 สิงหาคม 25565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากเดิม 19 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 20.50 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้เป็นราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว ส่งผลให้โรงงานที่จะไปรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรโคนมที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่ครอบคลุมต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงโคนมอื่น ๆ ต่อไปเพื่อดูแลเกษตรกรให้ทั่วถึง