กัลฟ์ มั่นใจ มติพักงาน ประยุทธ์ ไม่กระทบการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

กัลฟ์ มั่นใจมติพักงานนายกฯไม่กระทบการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ลุยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน สู้วิกฤตพลังงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวหลังร่วมงาน ไทยแลนด์โฟกัส 2022 ว่า กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 9 ต่อ 0 รับคำร้องไว้วินิจฉัย และเสียงข้างมาก 5 ต่อ 4 ให้ นายกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยนั้นยังเป็นเพียงแค่การพักงานชั่วคราว ซึ่งไม่มีผลต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายด้านพลังงาน

ส่วนการดำเนินมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าให้กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง 8,000 ล้านบาท นั้นนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพ

“การปรับขึ้นค่าไฟที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้กระจายความเสี่ยงด้วยการปรับไปใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าเพิ่ม ส่วนการจัดหานำเข้าก๊าซช่วงนี้ ตลาดเป็นของผู้ผลิต แก๊ส น้ำมัน จึงยังมีราคาสูง แต่อีกไม่นานวงจรราคาพลังงานจะมีแนวโน้มลดลงมาได้”

ในส่วนของกัลฟ์ มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable) และกระจายการลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ต่าง ๆ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม และยังเดินหน้าร่วมลงทุนกับไบแนนซ์ เพื่อขอใบอนุญาตซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัล กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) เพราะแนวโน้มคริปโตเคอร์เรนซีดี แม้ว่าจะปรับลดลงในช่วงนี้