“วีริศ” นำทัพกนอ. สำรวจต้นแบบเมืองอัจฉริยะญี่ปุ่น

กนอ.ดูงาน

“วีริศ” นำทัพลุยสำรวจเมืองอัจฉริยะญี่ปุ่น “Haneda Innovation City-Yokohama Smart City Project” หวังดึงโมเดลนิคมอัจฉริยะเชิงนิเวศญี่ปุ่นต่อยอดการบริหารจัดการนิคมแนวใหม่ของไทย ลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ พร้อมเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ไทย-ญี่ปุ่น

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ Haneda Innovation (HI) City เขตโอตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการเมืองอัจฉริยะ (smart city) ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The National Strategic Special Zones)

ซึ่งไทยหวังว่าจะนำประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านเมืองอัจฉริยะของญี่ปุ่นมาพัฒนาต่อยอดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (smart industry estate) ของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่กนอ.ดำเนินการเอง และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน

โดยเฉพาะในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม smart park ต้นแบบของนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเชิงนิเวศ ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ ด้วยการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการดำเนินการทั้งหมด ตั้งแต่ระบบสาธารณูปโภค ที่นำสายไฟลงใต้ดิน

มีการจ่ายไฟฟ้าด้วยระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart grid) รวมทั้งให้โรงงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์กว่า 80% ของพื้นที่ และการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในอาคารอย่างชาญฉลาด หรือ smart BEMS เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการ HI City เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในญี่ปุ่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสถานีไฮโดรเจน นอกจากนี้ยังมีร้านค้า โรงแรม สำนักงาน ศูนย์จัดการประชุมและการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

พร้อมกันนี้ ทาง กนอ.ยังได้นำคณะไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเมืองของเมืองโยโกฮามา (Yokohama) ซึ่งเป็นเมืองแห่งการพัฒนาระบบพลังงาน ภายใต้แผนพัฒนาเมืองโยโกฮามา สู่การเติบโตอย่างชาญฉลาด

Advertisement

หรือ Yokohama Smart City Program (YSCP) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานใน 3 ส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการคมนาคมขนส่ง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

“การศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดจากการที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เคยเยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ HI เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติ มาต่อยอดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก”