“สมคิด”ชี้ปรับขึ้นค่าแรงเหมาะสมแล้ว ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้ประชาชน-ช่วยศก.หมุนเวียน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศว่า มีความเหมาะสม เพราะภาคแรงงานไม่ได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำมานานถึง 3 ปีแล้ว และเชื่อว่าเมื่อค่าแรงเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลดีต่อการเพิ่มอำนาจซื้อของประชาชน ผู้ประกอบร้านค้าก็จะได้รับประโยชน์สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน

สำหรับข้อกังวลที่ผู้ประกอบการจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงนั้น รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า กระทรวงการคลังจะเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ เช่น มาตรการทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องดูแลราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมด้วย