“เอกชน” คาดเลื่อนเลือกตั้งไม่กระทบเชื่อมั่น-ค้าลงทุน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า ในภาพรวมแม้จะมีการเลือกตั้งในปลายปี 2561 หรือเลื่อนเลือกตั้งออกไปเป็นต้นปี 2562 เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติ เพราะเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแล้ว ภาครัฐมีการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆ ก็ได้เริ่มก่อสร้างแล้วในปีนี้ ประกอบกับการท่องเที่ยวยังดีต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นของต่างชาติที่มาลงทุนในไทยก็ดีขึ้นมากดูจากการขอรับส่งเสริมการลงทุนจากข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จึงเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ดี

นายกลินท์กล่าวอีกว่า สำหรับนักลงทุนต่างชาติจากการสอบถามพบว่า หลายประเทศยังต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ที่ปีนี้ไทยจะครบรอบความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ 200 ปี จะมีกลุ่มนักธุรกิจสหรัฐเดินทางเข้ามาไทยเพื่อดูลู่ทางการลงทุน รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนจากสหภาพยุโรป (อียู) จีนและญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุนจากต่างชาติในไทยเพิ่มขึ้นจากการเข้ามาขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ตามประสบการณ์ที่เคยคุยกับนักลงทุน เขาให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มากกว่า ว่าเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นแนวนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมุ่งเน้น ส่วนเรื่องกระแสข่าวเลื่อนเลือกตั้งออกไป เป็นปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้น จึงยังไม่ได้รับคำสอบถามจากนักลงทุนถึงเรื่องนี้ ส่วนว่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคเอกชนและนักลงทุนหรือไม่ ขณะนี้ยังเร็วไปที่จะตอบ ตอนนี้กฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอยู่ในกระบวนการพิจารณาตามข้อกฎหมายและยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน สำคัญอยู่ที่เหตุผลว่าทางคณะกรรมาธิการก็เริ่มออกมาชี้แจง ต้องมาดูรายละเอียดว่าเงื่อนเวลามีอะไรบ้าง มีการอธิบายเหตุผลให้เห็นภาพและชัดเจนว่าสมเหตุสมผลหรือไม่

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลก็ยังยืนว่าทุกอย่างยังคงเป็นไปตามโรดแมป แต่ที่มีการประเมินกันว่าจะมีการเลื่อนเลือกตั้งอาจเกิดจากกระบวนการทางกฎหมาย แต่ทุกอย่างยังไม่มีการชัดเจน และเชื่อว่าเศรษฐกิจจะยังเดินหน้าต่อไปได้ โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาไทยเคยมีสถานการณ์ที่หนักกว่านี้ เอกชนก็ยังมั่นใจลงทุน เศรษฐกิจเติบโตได้ ทำให้เชื่อว่าครั้งนี้จะยังสามารถเดินหน้าผ่านไปได้

 

ที่มา : มติชนออนไลน์