“บิ๊กอู๋” จับมือ ILO ขยายความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว หารือขยายความร่วมมือด้านแรงงานและสังคม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายเกรม บักเลย์ (Mr.Graeme Buckley) ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว พร้อมคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงาน เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านแรงงานและสังคม ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ILO ในการดำเนินโครงการด้านแรงงานต่างๆ โดยเฉพาะโครงการ Ship to Shore Rights ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (EU) เพื่อยกระดับสถานการณ์ด้านแรงงานประมงในประเทศไทย การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในภาคประมง ซึ่งประเด็นดังกล่าว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีนโยบายเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว


พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ (TRIANGLE in ASEAN) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติมีการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย แรงงานที่ทำงานในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานแรงงานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO เพิ่มเติมในฉบับที่ ๑๘๘ (C๑๘๘) ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ. ๒๐๐๗ และพิธีสารฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.๒๐๑๔ (P๒๙) ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแรงงานบังคับ พ.ศ. … เพื่อให้มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับพิธีสาร และเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ