สนั่น-เกรียงไกร นำทัพเอกชน พบปลัดคลัง ถกวาระร้อนรับมือวิกฤต 4 ด้าน

ถกวาระเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ SMEs

สนั่น-เกรียงไกร นำทัพเอกชน พบปลัดคลัง ถกวาระร้อนรับมือวิกฤต 4 ด้าน ต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์-ต้นทุนการผลิตพุ่ง ขาดแคลนวัตถุดิบด้านการเกษตร-การเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SMEs-โครงสร้างเศรษฐกิจ ขีดความสามารถแข่งขันลด

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางและมาตรการรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีนายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย, นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทย และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้แทนสมาคมธนาคารไทยร่วมด้วย

“หอการค้าไทยได้มีการนำเสนอการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) วิกฤตต้นทุนพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ (2) วิกฤตการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและการขาดแคลนวัตถุดิบด้านการเกษตร (3) วิกฤตด้านการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ SMEs และ (4) วิกฤตโครงสร้างเศรษฐกิจและการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน”

Advertisment