“พาณิชย์” ติดอาวุธเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนม รองรับการเปิดเสรีไทย-ออสเตรเลีย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดี รักษาราชการอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมปศุสัตว์จะร่วมกันลงพื้นที่จัดประชุมหารือเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมภาคกลางในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2561 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อติวเข้มและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมไทยรองรับการเปิดเสรี FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ในปี 2564 และปี 2568 พร้อมร่วมจัดบู้ธให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกษตรกรโคนมเรื่องการตลาดและการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561


ทั้งนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะร่วมกับกรมปศุสัตว์และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จัดประชุมหารือเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมภาคกลางในวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่โรงแรมเซอร์เจมส์รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการเปิดตลาดสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลีย และ FTA ไทย-นิวซีแลนด์ พร้อมจัดวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การเลี้ยงโคนมในประเทศนิวซีแลนด์ การผลิตและการตลาดนมฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่น และแนะนำโครงการ “จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศใช้ประโยชน์จาก FTA” ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อช่วยผู้ประกอบการโคนมไทยหาตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

โดยกรมฯ จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้านมและผลิตภัณฑ์นม และหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสู่ตลาดต่างประเทศโดยเน้นตลาด CLMV และจีน ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Top Thai Brands ในประเทศ CLMV และจีน ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์เหลือศูนย์แก่ไทยแล้วภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-จีน

Advertisement

นอกจากนี้ ในช่วงงานเทศกาลโคนมแห่งชาติที่จัดขึ้นโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะได้ร่วมออกบู้ธ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลง FTAs ของไทย แนะนำข้อมูลการใช้ประโยชน์และโอกาสส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ที่ไทยมีกับนานาประเทศ และให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ “จับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศใช้ประโยชน์จาก FTA” กับเกษตรกร ผู้ประกอบการโคนมที่เข้าร่วมงานด้วย

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ช่วยหาตลาดในประเทศและต่างประเทศให้เกษตรกรโคนมไทยรับมือสินค้านมและผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่อาจเข้ามาแข่งขันจากการเปิด FTA ไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ในปี 2564 และ 2568 ขณะเดียวกัน ให้ปั้นแบรนด์ “Smile Milk” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของกรมการค้าต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกษตรกรในเครือชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ด้วย

ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการเตรียมผู้ประกอบการและเกษตรกรโคนมไทยล่วงหน้าก่อนเปิดตลาดนมและผลิตภัณฑ์ในปี 2564 และ 2568 ให้มีความพร้อมรับมือการแข่งขันจากต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็จะต้องใช้โอกาสที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนเปิดตลาดลดภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ให้ไทยส่งออกสินค้านมและผลิตภัณฑ์ของไทยไปต่างประเทศ ซึ่งหลังจากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และสระบุรี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมปศุสัตว์มีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรและผู้ประกอบการโคนมครั้งต่อไปในจังหวัดขอนแก่นและกาญจนบุรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้

Advertisement

สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศข้างต้น สามารถเข้าเยี่ยมชมและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บู้ธกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ภายในบริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการของกรมปศุสัตว์) ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หรือติดต่อสอบถามที่สายด่วน FTA Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 7555 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ