กรมการค้าต่างประเทศ จับมือญี่ปุ่นประเดิมโครงการ YEN-D Plus หนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เจาะตลาด

YEN-D ติดลมบนแบบฉุดไม่อยู่ กรมการค้าต่างประเทศดันโครงการ YEN-D Plus เตรียมจรดปากกาลงนาม MOU กับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ YENไทย และผู้ประกอบการญี่ปุ่น เตรียมส่งไปอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ประเทศญี่ปุ่น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศจะเปิดตัว YEN-D Program 4.1 Season IV อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พร้อมกับจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ YENไทย และผู้ประกอบการญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายหลักคือการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจของผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่นให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

การลงนาม MOU กับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกรมการค้าต่างประเทศในการขยายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ YEN-D ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศนอกกลุ่ม CLMV ภายใต้แนวคิด YEN-D Plus โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรก ซึ่งกรมฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ YEN-D ของไทย เพื่อพัฒนาทักษะและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ YEN-D ของไทย-ญี่ปุ่น ” นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (YEN-D) จำนวน 25 คน ก่อนจะเดินทางไปอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำในหลักสูตร The Executive Leadership Program for Thailand [THLD] ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยหลักสูตร THLD นี้ เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้นำระดับสูงในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงการเป็นผู้นำเบื้องต้น และช่วยพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร นำเสนอโอกาสที่ดีในการสังเกตทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และยังช่วยเปิดมุมมองในเรื่องของทัศนคติความเป็นผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสร้างแรงจูงใจ การฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา และยังช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างทักษะการเป็นผู้นำในแบบของตนเองอีกด้วย

สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D Program) มาตั้งแต่ปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย ในการเข้าไปขยายสินค้าและบริการของไทยในกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยที่ผ่านมาโครงการ YEN-D ได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น 860 คน และมีมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกันกว่า 2,800 ล้านบาท

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ